Åbner igen 10:00
Køb billet

Havearbejde på skoleskemaet

Skolehaver
I 1800-tallet spillede haven en væsentlig rolle i undervisningen. Der hørte nemlig jord til skolerne, som læreren dyrkede med hjælp fra sine elever. Her fik eleverne undervisning i botanik og praktisk erfaring med havebrug. Denne have er dateret til 1850 – på dette tidspunkt var afkastet fra skolens jord stadig en del af lærerens løn.


Læreren som foregangsmand
Det var 1700-tallets idealer om folkeoplysning og udbredelse af kundskaber, der lå til grund for 1800-tallets skolehaver. Her kunne eleverne bruge deres sanser og lære i praksis fra læreren, der fungerede som forbillede og foregangsmand.


Nye plantearter
Skolelæreren påvirkede ikke kun sine elever, men også lokalsamfundet. Det var da også lærerne, der sammen med præsterne var med til at udbrede de mange nye planter, der kom til landet i denne periode.

Skolelærerens have ligger på havestien og støder op til Købmandsgårdens prydhave.