Åbent i dag 10:00-17:00
Køb billet

Fællesskab, mang­foldig­hed og kreativitet

Udstillingshåndværker

I Den Gamle By tror vi på, at historien betyder noget for os mennesker. Vi bestræber os på at have publikums­orienterede udstillinger, der udviser kvalitet, ægthed og tro­værdig­hed. Det skal samtidig være morsomt at gå på museum.

Til det har vi brug for medarbejdere og frivillige, der med fantasi og imøde­kommenhed kan udvikle gæst­ernes oplevelse, og samtidig hjælpe Den Gamle By med at nå ud til så mange mennesker som muligt. Vi tror på, at et velinformeret, sam­arbejd­ende og engageret personale er den bedste forud­sætning for at give gæst­erne en god oplevelse.

Den Gamle By tilbyder et godt arbejds­miljø, der er karakteriseret af fællesskab, mangfoldighed og krea­tivitet. Medarbejdergruppen består af fast-, projekt- og sæson­ansatte. I alt er cirka 600 personer ansat i løbet af året i Den Gamle By. Derudover har vi 300 fri­villige.

Det er sjovt og udfordrende at ar­bej­de i Den Gamle By, og vi for­venter af en kommende kollega, at du bi­drager til at gøre Den Gamle By til et end­nu bedre museum og en endnu bedre arbejdsplads.

8.- 9. klasses erhvervspraktik

Vi tilbyder erhvervspraktik til elever i 8.- 9. klasse hvert år i uge 44 og 45, hvor vi på forhånd har skræddersyet et spændende ugeprogram til dig som praktikant. I løbet af din uge i erhvervspraktik kommer du rundt i forskellige afdelinger i Den Gamle By, der giver dig et indblik i de mange forskellige afdelinger, vi har på museet.

Er du interesseret i en 8.-9.-klasses erhvervspraktik, skal du skrive en kort ansøgning, hvor du skriver lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil i erhvervspraktik i Den Gamle By til job@dengamleby.dk med overskriften ’8.-9. klasses erhvervspraktik’. Har du specifikke ønsker til afdelinger eller områder, så skriv det endelig i ansøgningen, så ser vi om det er muligt at imødekomme. Da vi kun har et meget begrænset antal pladser, er det først til mølle.

Her kan du komme i praktik:

  • Skræddersalen
  • Tegnestuen
  • Mad & Drikke
  • Håndværksafdelingerne
  • Museumsfaglig afdeling
  • HR