Åbent i dag 10:00-17:00
Køb billet

Levende formidling og
tæt kontakt med
Den Gamle Bys gæster

Den Gamle By har 300 frivillige, der med særlig viden og ildhu løser op­gaver, der kan styrke museet og dets formidling og dermed skabe bedre og mere troværdige mu­seums­oplevelser for vores gæster.

Ønsker du at stifte nye bekendtskaber og være en del af et velorganiseret frivillig fællesskab i Danmarks smuk­keste rammer?

Hos os har du mulighed for at blive en del af et enestående fællesskab, hvor du er med til at gøre en kæmpe for­skel for museets gæster.

Alle frivilligopgaver er nøje tilrette­lagt, og der følger grundig op­læring med til alle funktioner.

Vi ser og hører dig, og din trivsel som frivillig er noget, der ligger os meget på sinde.

Vi søger efter frivillige til følgende opgaver

Der er mulighed for at give en hjælp­ende hånd med i:

 • Slagterlauget i 1974-kvarteret
  Vi søger frivillige til museets slagter­laug. Har du en baggrund som slagter og drømmer om at for­midle dit fags historie?

 • Snedkerlauget i 1974-kvarteret
  Har du en baggrund som maskin­snedker, møbelsnedker, bygnings­snedker eller tømrer, eller er du måske i lære som en af oven­stå­ende? Så har du nu muligheden for at formidle din passion for faget. I Den Gamle Bys 1974-kvarter åbner et nyt, historisk snedkerværksted til foråret 2023. Der er tale om et typisk baggårds­værksted, som er småt, larmende og fuld af charme. Tanken er, at du som frivillig viser, hvordan man fremstiller forskellige produkter, samtidig med, at du fortæller dine historier om snedkerfaget til mu­seets mange gæster på en behag­e­lig og informerende måde.

 • Gæstgivergården (museumsrestaurant)
  Vært/værtinde møder gæsten ved indgangen til gårdhaven eller i dør­en ind til restauranten, byder vel­kommen og forklarer kort gæst­erne, hvordan bestillingen foregår. Der hyggesnakkes med gæst­erne under deres besøg i Gæstgivergården, og der tages pænt afsked med gæst­erne og gerne med en op­ford­ring til at besøge et bestemt inter­iør.       
   

Vi sørger for grundig oplæring samt følvagt til alle vores frivilligstillinger.

Hvad laver Den Gamle Bys frivillige
 • Autolauget bemander og formidler Automobilforretningen og værk­stedet i museets 1927-­kvarter.
 • Besættelsesmuseet hvor besætte­l­ses­tiden i Aarhus formidles af frivillige.
 • Broderiboden i 1974-kvarteret eks­pederes af damer med viden om perioden og interiøret.
 • Bryggerlauget brygger øl som i 1800-­tallet og formidler øl-historie til museets gæster.
 • Knallertlauget holder til i knallert­værkstedet 1974. De repar­erer knallerter og fortæller om tiden, da knallerten var en del af ungdoms­kulturen.
 • Havegruppen er med til at passe museets prydhaver og formidler havehistorie til museets gæster.
 • Møntmestergården fra 1700 tallet er be­mandet af historieformidlere, der fortæller om huset, dets beboere, arkitekturen og tiden.
 • Opgangene i 1974-kvarteret er be­mandet af historieformidlere der fortæller om lejlighederne, deres beboere og tiden.
 • Radiolauget bemander reparations­værkstedet i Pouls Radio og radio­amatør­stationen i huset i Havne­gade i 1974-kvarteret.
 • Schous Sæbehus i 1927-kvarteret. Ekspeditricer med viden om per­i­oden og butikken og sælg­er tids­typiske varer.
 • Telefoncentralen i 1927 bemandes af telefonist(inder), der demonstrerer omstillingsanlægget og lader gæst­erne ringe fra centralens telefon.
 • Trælauget fremstiller genstande, primært i træ, der skal benyttes på museet.
 • Smedelauget formidler smedefagets historie og dets teknikker samt sælger af lavets håndsmedede produkter.
 • Slagterlauget rådgiver om slagter­faget, kødudskæringer og mas­kiner og hjælper med ind­retningen af butikslokalet i slagterbutikken.
Ansøgningsskema og kontakt

Har du besluttet dig for, at du gerne vil være frivillig i Den Gamle By, skal du følge disse trin:

Download ansøgningsskemaet

Efter du har udfyldt ansøgnings­skemaet, bedes du sende det til frivillig­koordinator, Isabella Jensen.

Send ansøgningsskemaet