Åbner igen 10:00
Køb billet

Levende formidling og
tæt kontakt med
Den Gamle Bys gæster

Desværre optager vi ikke flere frivillige i øjeblikket, men hold øje med siden her som opdateres løbende når vi igen har ledige frivilligopgaver. Tusind tak for din interesse i at blive frivillig i Den Gamle By.

Den Gamle By har 300 frivillige, der med særlig viden og ildhu løser op­gaver, der kan styrke museet og dets formidling og dermed skabe bedre og mere troværdige mu­seums­oplevelser for vores gæster.

Ønsker du at stifte nye bekendtskaber og være en del af et velorganiseret frivillig fællesskab i Danmarks smuk­keste rammer?

Hos os har du mulighed for at blive en del af et enestående fællesskab, hvor du er med til at gøre en kæmpe for­skel for museets gæster.

Alle frivilligopgaver er nøje tilrette­lagt, og der følger grundig op­læring med til alle funktioner.

Vi ser og hører dig, og din trivsel som frivillig er noget, der ligger os meget på sinde.

Hvad laver Den Gamle Bys frivillige
 • Autolauget bemander og formidler Automobilforretningen og værk­stedet i museets 1927-­kvarter.
 • Besættelsesmuseet hvor besætte­l­ses­tiden i Aarhus formidles af frivillige.
 • Broderiboden i 1974-kvarteret eks­pederes af damer med viden om perioden og interiøret.
 • Bryggerlauget brygger øl som i 1800-­tallet og formidler øl-historie til museets gæster.
 • Knallertlauget holder til i knallert­værkstedet 1974. De repar­erer knallerter og fortæller om tiden, da knallerten var en del af ungdoms­kulturen.
 • Havegruppen er med til at passe museets prydhaver og formidler havehistorie til museets gæster.
 • Møntmestergården fra 1700 tallet er be­mandet af historieformidlere, der fortæller om huset, dets beboere, arkitekturen og tiden.
 • Opgangene i 1974-kvarteret er be­mandet af historieformidlere der fortæller om lejlighederne, deres beboere og tiden.
 • Radiolauget bemander reparations­værkstedet i Pouls Radio og radio­amatør­stationen i huset i Havne­gade i 1974-kvarteret.
 • Schous Sæbehus i 1927-kvarteret. Ekspeditricer med viden om per­i­oden og butikken og sælg­er tids­typiske varer.
 • Telefoncentralen i 1927 bemandes af telefonist(inder), der demonstrerer omstillingsanlægget og lader gæst­erne ringe fra centralens telefon.
 • Snedker- og trælauget fremstiller genstande, primært i træ, der skal benyttes på museet. Arbejde i snedkerværkstedet med fremstilling og produktion af snedkerprodukter. Produkterne kan være til salg på museet eller til privat brug. Den primære opgave vil dog være formidling af håndværket og værkstedet.
 • Smedelauget formidler smedefagets historie og dets teknikker samt sælger af lavets håndsmedede produkter.
 • Slagterlauget rådgiver om slagter­faget, kødudskæringer og mas­kiner og hjælper med ind­retningen af butikslokalet i slagterbutikken.
 • Telefonlauget indsamler materialer og dokumentation vedr. etablering af historisk telefoni og formidler telefoniens historie. Udbygning og vedligehold af fungerende historiske telefonanlæg på museet.
 • Børneaktører deltager i Levende Museum i 1864, 1927 og 1974 området ved forskellige begivenheder hen over året.
 • Billedarkivet vedligeholder databasen med Århus billeder, scanner og registrerer historiske fotos fra Århus.
 • Cafe Bonnich har velkomstværter der tager imod gæster og formidler cafeens historie.
 • Gæstgivergården har velkomstværter der tager imod gæster og viser dem til rette og fortæller om restauranten og de forskellige stuer.
 • Torsdagsdamerne laver små håndarbejdsopgaver for bl.a. skræddersalen og lettere reparationer.
Medarbejdergoder for frivillige

Individuelle frivillige

 • Id-kort, der giver fri adgang til museet for den frivillige og op til fire voksne ledsagere
 • MMU-kort, der giver gratis entré til en række midtjyske museer. Kortet kan erhverves ved henvendelse til frivilligkoordinatoren efter seks måneders ansættelse som frivillig medarbejder
 • Den Gamle By samarbejder løbende med andre museer om at etablere gensidige aftaler om gratis adgang for frivillige. Når aftaler bringes i stand vil frivilligkoordinatoren informere de frivillige herom
 • 15 % rabat på varer i Den Gamle Bys butikker og spisesteder
 • Gratis madpakke i forbindelse med arbejdsdage på museet
 • Den Gamle Bys årbog
 • Mulighed for medlemskab af personaleforeningen
 • Mulighed for deltagelse i en årlig studietur for frivillige, i Den Gamle Bys aftenskole, Den Gamle Bys nytårskur for frivillige samt i diverse arrangementer med fagligt og/eller socialt indhold
 • Deltagelse i Den Gamle Bys årlige personalefest efter gældende regler for individuelle frivillige

 

Laugene

 • Id-kort, der giver fri adgang til museet for den frivillige og op til fire voksne ledsagere
 • MMU-kort, der giver gratis entré til en række midtjyske museer. Kortet kan erhverves ved henvendelse til frivilligkoordinatoren efter seks måneders ansættelse som frivillig medarbejder
 • Den Gamle By samarbejder løbende med andre museer om at etablere gensidige aftaler om gratis adgang for frivillige. Når aftaler bringes i stand vil frivilligkoordinatoren informere de frivillige herom
 • 15 % rabat på varer i Den Gamle Bys butikker og spisesteder
 • Gratis madpakke i forbindelse med arbejdsdage på museet
 • Den Gamle Bys årbog
 • Mulighed for medlemskab af personaleforeningen
 • Mulighed for deltagelse i en årlig studietur for frivillige, i Den Gamle Bys aftenskole, Den Gamle Bys nytårskur for frivillige samt i diverse arrangementer med fagligt og/eller socialt indhold
 • Planlægningsmøder med kontaktpersonen