Åbner igen 10:00
Køb billet

Danske byer i centrum

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter, der har de danske byers historie som sit primære arbejdsfelt. Den Gamle By driver centret i samarbejde med Aarhus Universitet. 

Forskning i urban historie
Dansk Center for Byhistorie har til for­mål at fremme og koordinere forsk­ning, uddannelse og formidling om urbanitet og urbane områders historie, kultur og udvikling.

Arbejdsområdet centrerer sig især om dansk byhistorie fra vikingetid til nu­tid. Samtidig lægger Dansk Center for Byhistorie vægt på at støtte kom­pa­rativ forskning på et inter­natio­nalt plan.

 Dansk Center for Byhistorie

Kontakt os på e-mail