Åbner igen 10:00
Køb billet

Fra streng geometri til romantiske haveelementer

200 års havehistorie
Borgmesteren viste sin sociale status ved at anlægge en have, der udelukkende var til pynt og ikke bidrog til husholdningen. Borgmestergårdens have består af to havetyper: En renæssancehave, der kan dateres til 1647 og en 200 år yngre romantisk have fra 1840'erne.

Parterrehaven
Renæssancehaven udspringer af middelalderens klosterhaver. Her herskede orden og symmetri i anlæggenes geometriske mønstre. En sådan have kaldes også en parterrehave. 'Par terre' er fransk og betyder 'på jorden' - og den kommer rigtig til sin ret, når den ses oppe fra svalegangen.

Den romantiske have
I havens anden halvdel finder man en kvindeskulptur fra 1840'erne med et levende skørt af vedbend og et lysthus fra slutningen af 1700-tallet. Det romantiske ideal var, at man opholdt sig i naturen og ikke blot iagttog den.

Der er adgang til Borgmestergårdens have via gårdrummet bag borgmestergården.