Åbent i dag 10:00-17:00
Køb billet

Publikumsundersøgelser af Håndværksformidling i 2022

I sommeren 2022 afprøvede Den Gamle By gennem projektet Godt håndværk – også i fremtiden mange forskellige måder at formidle håndværk på. Der blev laver udstillinger og rundvisninger, museets håndværkere demonstrerede deres håndværk, unge rollemodeller kom på besøg og børn og voksne kunne selv deltage i aktiviteter som havde fokus på håndværk.

At der bliver formidlet håndværk i Den Gamle By er ikke noget nyt, da Den Gamle By er også et museum om håndværk. Flere udstillinger i museets huse fortæller om håndværk til forskellige tider og så er husene i sig selv eksempler på klassisk bygningshåndværk fra 1500-tallet og helt frem til i dag.

Men i sommeren 2022 blev flere forskellige typer aktiviteter afprøvet og som noget nyt undersøgte vi grundigere, hvordan vores besøgende tog imod museets udstillinger og aktiviteter om håndværk.

Det vigtigste vi lært var

  • Flertallet af gæster fik ny viden om håndværk i kraft af deres besøg.
  • Aktiviteterne var med til at give omkring halvdelen af gæsterne et mere positivt indtryk af håndværk.
  • Mange gæster var bevidste om mangel på faglærte håndværkere i Danmark og fandt emnet vigtigt.
  • Der var forskel på gæsternes udbytte af de forskellige formater med håndværksformidling, som Den Gamle By har afprøvet i projektet.
  • Forskellige fag og håndværksprocesser er ikke lige nemme at formidle.
    Det var bl.a. nemmere jo mere konkret og umiddelbart forståelig eller genkendelig, processen og produktet var.
  • Når gæsterne selv kan prøve noget, virker det mere engagerende.


Og den helt vigtige overordnede erkendelse er: at museer kan spille en rolle og gøre det mere attraktivt for flere at vælge en erhvervsuddannelse. Dermed kan museerne være med til at løse en af de udfordringer omkring mangel på faglærte som Danmark stor over for i år.

Vil du vide mere

Det er muligt at deltage i konference i Tietgenfondens lokaler i København 29. august 2023. Det er gratis at deltage.

Information om konferencen

Vi har udgivet et inspirationskatalog Håndværksformidling – hvordan?, hvor de forskellige tiltag er beskrevet, og hvor den vigtigste pointer fra publikumsundersøgelserne også er med.

Download Håndværksformidling – hvordan?

Se hele spørgeskemaundersøgelsen som blev gennemført i sommeren 2022 i forbindelse med Den Gamle Bys fokus på håndværk.

Se undersøgelse om fokus på håndværk

Den generelle publikumsundersøgelse fra Den Gamle By for 2022, som der også henvises til i inspirations­kataloget Håndværksformidling – hvordan?

Se generel publikumsundersøgelse

Projektet Godt håndværk – også i fremtiden gjort muligt gennem støtte fra Tietgenfonden.