Åbent i dag 10:00-16:00
Køb billet

1907
Renæssancegård på Lille Torv i Aarhus solgt til nedrivning.

1908
Den truede renæssancegård erhvervet og under navnet Borgmestergården opført på arealet for Landsudstillingen 1909.

1909
Landsudstillingen i Aarhus med det historiske afsnit Den Gamle Borgmestergård. Komiteen til Bevarelse af den gamle Borgmestergård bliver nedsat. De følgende år er der skiftende udstillinger i Borgmestergården.

1912
Aarhus Møllegård testamenteres til Den Gamle By.

1913
Borgmestergården nedtaget og genrejst i Botanisk Have - Bulhuset fra Sdr. Bjært ved Kolding erhvervet. Lysestøberi fra Svendborg erhvervet.

1914
Museet Den gamle Borgmestergård åbnet i Botanisk Have med Borgmestergården samt renæssancehus fra Aarhus, havepavillon og bullade fra Sdr.Bjært.

1916
Kannikegadehuset fra Aarhus opført som håndværksmuseum og åbnet med værksteder for lysestøber, nålemager, skomager, drejer og træskomager.

1917
Vandmøllen fra Møllerup på Djursland opført - Huset fra Alling ved Silkeborg opført.

1923
Tværgadehuset fra Aarhus opført.

1924
Komiteen til bevarelse af den gamle Borgmestergård afslutter sin virksomhed og overdrager samtlige bygninger til den selvejende institution Købstadmuseet Den Gamle By, som samtidig fik fastlagt sine vedtægter. Tværgadehuset åbner som dragtmuseum.

1926
Aalborggården med stenhuset, trestokværkshuset, empirehjørnet og grotumfløjen opført - Aalborggårdens mansardpakhus opført for sig selv - Den Gamle By overtager Aarhus Museums historiske samlinger, som blev udstillet i Aalborggården - Konditori indrettet i Aalborggårdens Grotumfløj.

1927
Foreningen Den Gamle Bys Venner stiftet.

1928
Torvet brolagt – Kopi af brønd fra Lynderupgård opstillet - Hus fra Aalborggården opført og indrettet med farveri - Aarhus Mølles stuehus, maltmølle, lade, kostald og hestestald opført - Avlsbygning fra Aarhus Mølle opført for sig selv - Bolværk mod Ågade – Møntsamling grundlagt.

1929
Vinkælder indrettet i Aalborggårdens stenhus.

1930
Bogtrykkeri indrettet i avlsbygningen fra Aarhus Mølle.
Kalundborghuset opført og indrettet med hattemagerværksted.

1931
Stubmølle fra Varde opført.
Første del af Lille Rosengården fra Randers opført og indrettet med skomagerværksted og bolig.

1933
1700-tals hus fra Aarhus opført og indrettet med tobaksspinderi fra Hobro - Tobakslade fra Fredericia opført - Reberbane fra Hjulby ved Nyborg opført - Bulladen fra Sdr. Bjært flyttet til Vestergade i udkanten af museet - Glarmesterværksted indrettet i Kannikegadehuset fra Aarhus, Den Gamle Bys restaurant åbnet, konditoriet i Aalborggården lukket.

1934
Anden del af Lille Rosengården fra Randers opført og indrettet med nålemager og lysestøberi - Hus fra Øsby ved Haderslev opført og indrettet som smedje - Renæssancehus fra Aalborg opført og indrettet med brænderi - Renæssancehus fra Aalborg opført og indrettet med bryggeri - Hus fra Rørbæk ved Kerteminde opført og indrettet som brænderiets fedestald - Urmuseet og urmagerværksted indrettet i renæssancehuset fra Aarhus. Museet fejrede 25 års jubilæum.

1935
Tredje del af Lille Rosengården fra Randers opført og indrettet med bødkerværksted - Skolen fra Kerteminde opført - Guldsmedeværksted indrettet i renæssancehuset fra Aarhus.- Bageri og bagerbutik indrettet i hus fra Aalborg. Farverens dagligstue indrettet i Kannikegadehuset fra Aarhus.

1936
Den Gamle Bys teatermuseum oprettet med henblik på at belyse provinsens teaterhistorie.

1938
Toldboden fra Aarhus opført og indrettet med havnemuseum og sejlmageri -
Haderslevhusene opført.

1939
Sidelænge fra Aalborg opført og indrettet med Tekstilmuseum.

1941
Sprøjtehuset fra Aarhus opført - Haderslevhusene indrettet med værksteder for snedker, billedskærer, maler og tømrer.

1942
Povl Pops hus fra Aalborg opført - Købmand Holsts gård fra Aarhus opført.

1943
Povl Pops hus fra Aalborg indrettet med apotek.

1944
1700-tals hus fra Aarhus opført og indrettet med uldspinderi og dampvæveri - Simonis lysthus fra Aalborg opført.

1945
Højstolpehuset fra Aalborg opført - Renæssancegård fra Aarhus opført.

1946
Aarhusudstilling i renæssancegården fra Aarhus - Sadelmagerværksted indrettet i højstolpehuset fra Aalborg.

1947
Renæssancehus fra Randers opført og indrettet som garveri.

1948
Drivhusene fra Bernstorff slot og Geelsgård opført.

1950
Holbergspillene i Den Gamle By påbegyndt med komedien Henrik og Pernille.

1951
Første udstilling af juletræ i Borgmestergårdens 1848-stue.

1953
Aabenraahuset genopført og åbnet med 1700-talsbolig og 1800-tals postkontor - Den Gamle By overtaget Aarhus Museums møntsamling.

1954
Gartnerens hus opført - Postkontoret åbnet for ekspedition i turistsæsonen.

1956
Viborghuset opført og åbnet som cykelmuseum - Undervisningslokale indrettet i Aarhus Mølles avlsbygninger.

1958
Fjernvarme indlagt i museets bygninger.

1959
Den Gamle Bys 50 års jubilæum den 18. maj.

1960
Tekstilmuseets førstesal nyopstillet.

1961
Helsingør Theater indviet 2. december.

1962
Buste af museets stifter Peter Holm, udført af billedhuggeren Elias Ølsgaard, opstillet.

1963
Postladen fra Christiansfeld opført og åbnet med udstilling af diligence og andre af væsnets transportmidler - Nyordning af Aalborggårdens kirkelige afdeling, landlige afdeling og afdelingen med brugsgenstande fra nyere tid - Holbergspillene i Den Gamle By flyttet indendørs i Helsingør Theater - Sommeroperaen i Den Gamle By oprettet.

1964
Kurvemagerværksted udstillet i Tværgadehuset.

1965
Stampemøllen fra Svanninge ved Fåborg opført - Første festugemarked i Den Gamle By.

1967
Undersøgelse og dokumentation af damask og drejl i Jylland - Bagerens butik åbnet for salg af brød og kager - Stort tyveri fra museets møntsamling.

1968
Aalborggårdens udstillinger af almuemøbler og keramik nyopstillet – Stampemøllen brændt -Dronning Ingrids og tronfølgeren Prinsesse Margrethes broderier udstillet, udstillingen åbnet af Dronning Ingrid.

1970
Hobrohuset opført og indrettet med værksteder for konserveringen - Forsøg med levende museumsværksteder.

1971
Urmuseet nyopstillet - Stampemøllen fra Faaborg genopbygget efter branden i 1968.

1972
Den Gamle By begyndt at ansætte egne håndværkere.

1973
Kiosk fra Aarhus genopført.

1975
Pavillon fra Landsudstillingen flyttet til museets område.

1977
Tekstilmuseets stueetage nyopstillet.

1978
Havbogade 29 og 56 fra Sønderborg opført, nr 56 indrettet med udstilling af frimærker - Tekstilmuseets førstesal nyopstillet.

1979
Sølvkammeret indviet - TV-julekalenderen Jul i Gammelby udsendt i Danmarks Radio.

1980
Næstvedhuset opført.

1981
Fotografens atelier indrettet i Kannikegadehuset - Dronning Margrethe åbnet særudstilling af kongehusets sølvtøj.

1982
Frk. Wahlstrøms hus fra Lemvig opført - Teglværksladen fra Hvorupgård ved Nørre Sundby opført - Stenhuggerplads indrettet ved garveriet - Musikhistorisk udstilling i Næstvedhusets stueetage - Legetøjsudstilling i Næstvedhusets førstesal - Tekstilmuseets førstesal nyopstillet - Rulleforretning i Renssancegårdens kælder. Den Gamle By indgår i markedsføringssamarbejdet Jyllands Attraktioner.

1983
Kvasen Fylla erhvervet - Museumsområdet indhegnet og opkrævning af samlet entré påbegyndt - Sponsorsystemet med adoption af bygninger indført – første julemarked afholdt af Lions-clubberne Lystrup og Århus-Marselis - Danmarks Radios TV-julekalender Jul i Gammelby genudsendt - Finlands præsident Mauno Koivisto og frue besøgt museet 21. april sammen med regentparret.

1984
Handskemagerbutikken åbnet - Den Gamle Bys 75 års jubilæum fejret 18. maj.

1985
Hus fra Middelfart opført som del af kommende traktørsted - Kiosken Ørneboden fra Himmelbjerget flyttet til traktørstedet - Cykelsmeden og hans hjem indrettet i Viborghuset - Byvåben for Den Gamle By. Vennedag for Den Gamle Bys Venner afholdt første gang.

1986
Frk. Wahlstrøms hus fra Lemvig åbnet - Traktørstedet Simonsens Have indviet – Første promenadekoncerter i traktørstedet.

1987
Baghus fra Svendborg opført i tilknytning til traktørstedet - Opsætning af glasafskærmning af udstillingerne påbegyndt - Egen arkitekt ansat på fuld tid - Dronning Margrethe protektor for Den Gamle Bys Venner.

1988
Debut for Aarhus Sommeropera i Helsingør Theater - Gaslygter i Den Gamle By.

1989
Udstillingen Århundredets bal åbnet i Tekstilmuseets stueetage.

1990
Moderne magasinhaller på i alt 1000 kvadratmeter opført - Bogladen åbnet.

1991
Svendborghuset opført - Egen gartner ansat på fuld tid.

1992
Kopi af accisebod fra Korsør opført - Fast udstilling om accise i Toldbodens stueetage - Skrædderværksted og klunketidslejlighed i Svendborghuset - Kobbersmedeværksted i Svendborghusets kælder - Stor samling af mekanisk legetøj overdraget museet som gave - Lægeurtehave bag apoteket anlagt.

1993
Urmuseet nyopstillet - Egen bibliotekar ansat - Levende Musikmuseum med Harmoniorkestret Tonica.

1994
Den Gamle Bys areal forøget med 8.000 kvadratmeter omkring Gartnerhuset og Stampemøllen - Bistader med levende bier - Museets navn ændret til Den Gamle By. Danmarks Købstadmuseum - Danmarks Radios TV-julekalender Jul i Gammelby genudsendt.

1995
Ny fast udstilling Handel, havn, skibe, told på første sal i Toldboden - Kopier af tre markedsboder opført ved Algade - Prydhave ved Frk.Wahlstrøms hus og køkkenhave bag købmandsgården anlagt – 100 kvadratmeter nye magasinhaller - Danmarks Radios TV-julekalender "Hallo, det er jul" optaget i Den Gamle By.

1996
Ny legetøjsudstilling åbnet i Næstvedhuset - Romantisk have anlagt ved købmandsgården.

1997
Premiere på den fast tilbagevendende udstilling Årets gang i Købmandsgården 1864 - Premiere på den tilbagevendende udstilling Dansk jul i 300 år - Sidste festugemarked i Den Gamle By - Frimærkeudstillingen i Havbogade 56 nedtaget og huset åbnet som spise-madpakke-rummet Madkassen - Nyt navnetræk og grafisk design udarbejdet af designeren Per Mollerup.

1998
Genopførelse af Møntmestergården fra København påbegyndt - Retirader fra København opført - Stor samling af sølvdesigneren Svend Weihrauchs værker modtaget som gave - Egen skoletjeneste - Gårdbos Fond til støtte af Den Gamle By oprettet.

1999
Værftsskur fra Troense ved Svendborg opført - Kvasen Fylla flyttet til det nyetablerede skibsværft – Bindingsværket fra Møntmestergården fra København genrejst - Dronning Margrethe indmuret grundstensdokument i Møntmestergården ved et officielt arrangement 26. juli – Musikalsk kavalkade i Borgmestergården - Undervisningslokale indrettet i Renæssancegården - Undervisning på Historisk Institut ved Aarhus Universitet i emnet byernes historie ved museets inspektører - Hjemmesiden oprettet - Turismeudviklingsprisen for Østjylland til Den Gamle By - Ekstraordinær besøgsrekord med 347.509 gæster - Tyveri af udstillede mønter.

2000
Pensionsfirmaet PFA opført højhus umiddelbart op ad Den Gamle By - Stort tyveri fra urmuseet.

2001
Femfagshus fra Aalborg genopført - Premiere på Levende Museum - Brænderiet, bryggeriet og tobaksspinderiet nyopstillet og åbnet for publikum - Stor samling sølvtøj designet af Svend Weihrauch erhvervet - Dansk Center for Byhistorie stiftet af Historisk Institut ved Aarhus Universitet og Den Gamle By - Kursuslokale i sidebygningen ved Møntmestergården - Julemusik i 300 år udgivet på CD - Ny museumsbutik - Den Gamle By tildelt de maksimale tre stjerner i Guide Michelin.

2002
Dronning Margrethe protektor for Den Gamle By - Ideen om et 1900-tals kvarter formuleres første gang.

2003
Stat, amt og kommune bevilger ekstra midler til driften af Den Gamle By – Den Gamle Bys byorkester, Harmoniorkestret Kærne, fejrer 40 års jubilæum og holder afskedskoncert i Den Gamle By.

2004
To baghuse fra Horsens hjemtages som de første huse til 1900-tals kvarteret - Det nygifte kronprinspar hyldes i Den Gamle By – Det bliver muligt at afholde store særudstillinger i udstillingsfløjen bag Møntmestergården - De første temaweekends afholdes - Nyt sponsorkoncept med hovedsponsorer – Besøgsrekord med 360.236 gæster.

2005
Eilschous Boliger genopført – 1000 kvadratmeter nye magasinhaller opført – Skandinavisk Tobakskompagni overdrager stor tobakssamling til Den Gamle By – Den Gamle By afholder nordisk konference om 1900-tallet på frilandsmuseum – Den Gamle By optages på Hillman Wonders liste over verdens 1000 største seværdigheder - Den Gamle By overtager selv driften af Traktørstedet Simonsens Have.

2006
Dansk Plakatmuseum bliver en del af Den Gamle By - Isenkræmmer åbner i 1927-kvarteret - Hus fra Skottenborg i Viborg hjemtaget - Gennemgribende modernisering af brand- og tyverisikring iværksættes - Rekordbesøg med 361.861 gæster.

2007
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 161 mio kr til Havnegade etapen i 1974-kvarteret – Bodil Christiane Kolding Sneums Fond til Støtte for Den Gamle By i Århus stiftes – Den Gamle Bys direktør vælges til præsident for Association of European Open Air Museums - Rekordbesøg med 388.089 gæster.

2008
Åbning af Musæum i 1927-kvarteret – Hus fra Hjørring hjemtaget – Opførelsen af Plakatmuseet, Kunstkammeret og Erindringshus igangsat – Jazzbar Bent J fra Aarhus hjemtaget - Masterplan for 1974-kvarteret - Bindingsværksmur ved indgangen.

2009
Den Gamle By 100 år – Den Gamle By på frimærkerne - Åbning af Møntmestergården – Åbning af udstillingsbygning til Plakatmuseet – Åbning af Pavillon 1909 - Den Gamle By modtager af Den Danske Museumspris – Nomineret til European Museum of the Year Award - Den Gamle By vært for konference i Association of European Open Air Museums.

2010
Hus fra Københavns Nordvestkvarter hjemtaget – Restaureringen af Møntmestergården ”highly recommended” af Europa Nostra - Den Gamle By overtager alle restauranter og ansætter egen restauratør - Pouls Radio åbnet – Butiksfacade åbnet – Gademiljø 1927.

2011
Åbning af Kunstkammeret med faste udstillinger af sølvtøj, ure samt porcelæn og fajance – Den Gamle By overtager ansvaret for Aarhus’ historie fra det nu nedlagte Aarhus Bymuseum – Særudstilling og bog med titlen Aarhus Flashback – Særlige tilbud for børn og unge med særlige behov - Aarhus StreetMuseum udgives som museets første app.

2012
Åbning af Erindringslejlighed fra 1950'erne for ældre, ramt af demens – Åbning af den permanente udstilling Håndværkerne i Baghuset – Levende udstilling ’Hjemløs’ - Hjemtagelse af funkishuse fra Jelling – Åbning af Havestien Bag om Byen og Aarhus Porten – Salling-fondene donerer 70 millioner kroner til etablering af underjordisk udstilling: Aarhus Story.

2013
Ejendommen Tårnborg 1974 åbnede med bagerbutik, konditori, gynækolog samt lejligheder for en ugift dame, et kollektiv og en kernefamilie – Første 70’er festival - Bogen Middelalderbyen Aarhus afslutter projektets Aarhus-del, som har været på vej i 36 år – Ny app-guide til Den Gamle By - Peter Kjær afløser Jørgen Andersen som bestyrelsesformand for Den Gamle By - Besøgsrekord med 480.270 gæster.

2014
Den Gamle Bys 100 års jubilæum – Dronningen laver Den Gamle Bys jubilæumsplakat som decoupage - Museet nomineret til European Museum of the Year Award – Åbning af Billedarkiv for Aarhus - Åbning af minimarked, damefrisør og Bogcentral i 1974-kvarteret - Særudstillingen Aarhus Rocks - A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 135 mio kr til færdiggørelse af 1974-kvarteret samt etablering af Sydhavnen, en 2014-gade og ny indgang mod syd – Kulturstyrelsen giver Den Gamle By en top-vurdering - Besøgsrekord med 499.247 gæster.

2015
Åbning af udstillingen Huset Fortæller, Huset i Havnegade med seks små hjem, Københavnerhjørnet med jazzbar Bent J, knallertværksted, spejderlokale samt baggårde med vaskehus og VVS værksted - Ny formidling i Apoteket – Ny gade navngives Dronning Margrethes Gade – Udgivelse af Den Danske Kaffehistorie og Den Danske Tehistorie

2016
Åbning af børnehave og blind mands lejlighed i 1970’er bydelen - Særudstilling med Børne TV’s historie - Særudstillingen et somalisk hjem i Danmark - Den Danske Chokoladehistorie - Den Gamle By modtog The Luigi Micheletti Award - Seniorforsker Annette Hoff modtog Julius Bomholtprisen – Museumslærer Henning Lindberg modtog Det pedagogiske Priset af Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik – Billedguide for Den Gamle By - Den Danske Chokoladehistorie – Bogen Made in Aarhus

2017
Den digitale fortælling Aarhus Stories vises på Domkirken - Åbning af Aarhus Fortæller – Åbning af Smykkeskrinet – Åbning af Automobilforretningen Carl Christensen i 1927-kvarteret – Den Gamle By modtog særpris i forbindelse med uddeling af European Museum of the Year Award - Besøgsrekord med 571.167 gæster

2018
Særudstillingen Fra Dronningens Garderobe - Den Danske Vinhistorie, blev udgivet - Arkitektkonkurrence vedr ny hovedindgang – Den Gamle By vært for konference i European Museum Academy - Nomineret til museumsprisen Children in Museums Award

2019
Indvielse af Laugssalen og Lille Sal – Åbning af Sydhavnen med faciliteter for Den Gamle Bys håndværke - Åbning af Elle Boutique i 1974-kvarteret - Stemmer i valget som anderledes vælgermøde – Julebilledguide.

2020
Coronakrisen lukkede Den Gamle By i flere omgange – Åbning af et totalrenoveret Besættelsesmuseet – Gæstgivergården åbnet – Gavlreklamer i 1927-kvarteret - Mød Den Gamle Bys eksperter – Udgivelse af bogen Museer for folk – Facebooksiden ’For alle os der vil redde Den Gamle By’ - Belønnet med topkarakteren "meget tilfredsstillende" i den statslige kvalitetsvurdering.

2021
Den Gamle By var lukket en del af året pga corona - Påbegyndt byggeri af ny hovedindgang - Sommerens store tema; Kaffetid - Plakater i krig på Dansk Plakatmuseum - På fornem liste over museer der har haft betydning for museumsudviklingen i Europa (Museum of Influence) - Opstart af Aftenjul - Museet for Dansk Bladtegning overdraget til Den Gamle By.