opener

Sådan kalker man en mur

Skal du have kalket murværket på dit hus? 
Få mere at vide om kalkning - og få murerens egne tips og gode råd her. 

Den Gamle Bys murerformand, Hans Bendix Weiss, holder de traditionelle kalkningsteknikker i live.

Kalk fra Danmarks undergrund til muren

Danmark ligger oven på noget af det reneste kalk i verden, og kalk har været brugt som byggemateriale fra de ældste tider. Dels til kalkning af mure og vægge. Dels til kalkmørtel, der anvendes til opmuring, fugning og pudsning af murværk samt understrygning af tagsten.

Til blanding af kalk og kalkmørtler bruges læsket kalk. Læsket kalk fremstilles af kalksten, som brydes i naturen. Ved opvarmning af kalkstenen til cirka 1.250 grader frigives kulsyre, og tilbage bliver den såkaldte brændte kalk.

Når man tilsætter vand til den brændte kalk, stiger temperaturen til kogepunktet, hvorved kalken læskes og bliver til vådlæsket kalk.

En kalket mur ældes med ynde

Når man kalker en mur, fordamper vandet, og der optages på ny kulsyre fra luften. Herved dannes der atter kalksten - nu som et tyndt hårdt lag på muren. Et naturligt kredsløb er afsluttet, og muren har fået et beskyttende lag kalk.

Muren skal have mange tynde lag. Hvor mange afgøres af, hvilken dækningsgrad, man ønsker. Hvis en blank mur skal være helt dækket, skal den have 5-6 lag.

Kalkning af mure har flere fordele. En ordentlig kalkning holder i mange år. Og kalkede mure ældes med ynde. Den matte overflade smitter ikke af og tilbagekaster lyset på en meget smuk måde, og muren kan fortsat ånde.

Få gode råd og se processen trin for trin

Mørtelreparation på murværk
I den første film viser murerformand i Den Gamle By, Hans Bendix Weiss, hvordan man renser en mur og klargør den til kalkning.

Sådan kalker man en mur
I denne film viser Den Gamle Bys murerformand, Hans Bendix Weiss, hvordan han kalker, og fortæller om de redskaber, han bruger. 

Murerens egne kalknings-tips

 

  • Underlaget skal være helt rent og afrenset. Brug for eksempel en stålbørste.
  • Gråvejr er det bedste, når man skal kalke.
  • Luftens fugtighed bør ikke være under 65%, og der må ikke være fare for frost i ugerne efter kalkningen.
  • Det er bedst at kalke på en bund, der suger, helst en bund af ren kalkmørtel. En cementmørtel, der ikke er for stærk, kan gå an.
  • Ved en meget sugende bund, tynder man kalken. Jo mere sugende, desto tyndere kalkmælk. Det er bedre at kalke for tyndt end for tykt. Så kalk hellere en ekstra gang.
  • Brug en kost med ægte hår. Den holder på kalken, så man kan arbejde med lange strøg.