Åbent i dag 10:00-16:00
Køb billet

Leg livsstilseksperter og gå på opdagelse i lejligheder fra 1970'erne

Målgruppe: 7.-10 klasse
Varighed: 2 timer
Fag: Dansk, historie og samfundsfag
Pris: 1.200,-

Efter et kort oplæg om kønsroller, politiske, sociale og økonomiske forhold, skal eleverne gruppevis besøge forskellige lejligheder og finde ud af hvilken familietype der har boet i lejlighederne.

De må rode i skabe og skuffer og snage for at blive klogere på familiernes indretning, arbejdsforhold, kønsroller, socialklasse, madvaner og fritidsinteresser, som kan lede dem på sporet af, hvilken slags familie der har boet i lejligheden.

Grupperne besøger herefter hinandens lejligheder og fremlægger for hinanden. Der afsluttes med en fælles opsamling og refleksioner over observationerne, og hvilken betydning tendenserne i 1970'erne haft i forhold til nutidens familieliv og boformer.

Praktisk information

Kontakt os på e-mail

Ring til os hverdage 10-17

Formål
  • Eleverne oplever forskellige familie- og boformer fra 1970'erne.
  • Eleverne får øje på forskelle og ligheder fra dengang og nu.
  • Eleverne kan vurdere forskelle i kønsrollemønstre i forskellige tider og familieformer.
  • Eleverne opnår forståelse for, på hvilke måder tendenser i 1970’erne har haft betydning for vores samfund i nutiden.
Undervisningsmateriale
  • Klassen skal forberede sig inden besøget. Lærervejledning, baggrundsmateriale og forslag til forberedelse og efterbearbejdning sendes til læreren i god tid inden forløbet.

Se denne film, der fortæller om 1970'ernes Danmark

Se denne reportage om, hvordan det var i 70'erne