opener

Frivillige i Den Gamle By

Den Gamle By har 275 frivillige, som med særlig viden og ildhu løser opgaver, som museet ellers ikke ville kunne have løftet.

Ekspeditricen med viden om perioden og butikken, sælger tidstypiske varer i Schous sæbehus.

Vil du gerne være frivillig?

Der er mulighed for at give en hjælpende hånd med i:

Telefoncentralen i 1927-kvarteret - bemandes af telefonist(inder), der demonstrerer omstillingsanlægget og lader gæsterne ringe fra centralens telefon.    

Slagterlauget i 1974-kvarteret. Vi søger frivillige til museets slagterlaug. Har du en baggrund som slagter og drømmer om at formidle dit fags historie?

Opgangene i 1974-kvarteret - er bemandet af formidlere, der fortæller om lejlighederne, deres beboere og tiden.

Vil du gerne være frivillig

Download ansøgningsskemaet og send det til:

Frivilligkoordinator
Isabella Jensen
frivillig@dengamleby.dk