Åbner igen 10:00
Køb billet

Sundhed og sport var blandt de emner, Brande skildrede i sine plakater

Skønt Marlie (døbt Amelie Marie) Brande var efterkommer af danske forældre kom hun ikke desto mindre til verden i Brooklyn, USA. Sin uddannelse modtog hun i København ved Kunstakademiet, hvor hun blev optaget i 1929 efter først at have fået tegneundervisning på Marie Wandels og siden Emil Rannows tegneskole. Siden arbejdede hun både som tegner, illustrator og forfatter. I sine plakater koncentrerede hun sig mest om emnerne forsorg, sundhed, hygiejne og sport. Plakaternes portrætter og menneskeskikkelser viser Marlie Brandes store sociale føling med folk på samfundets bund, skildret markant, men samtidig nænsomt.

Marlie Brande levede i perioden: 29.09.1911 – 18.09.1979.