opener

Der var engang - før 1900

Piger og gæs i Den Gamle By

Sådan så en by ud på H.C. Andersens tid - og tidligere. Husene er bindingsværk, og her bor håndværkere og handlende. Bag husene er der gårde og små haver. Bygningerne er flyttet fra byer over hele Danmark og genopført i Den Gamle By. I 17-1800-tallet var de fleste byer små og havde sjældent mere end et par tusinde indbyggere. 

I en by på størrelse med Den Gamle By boede der i midten af 1800-tallet omkring 700 mennesker, 150 køer, 50 heste, 100 svin samt får, gæs, høns, duer og bier.

I denne ældste del af Den Gamle By er bygningerne fra år 1550 til 1900. Tilsammen udgør de en poetisk gendigtning af en dansk by, som den kunne se ud på H.C. Andersens tid - med gader, stræder, baggårde, haver, boliger, værksteder og butikker.

Skrædderen i sit værksted
Skrædderen sidder i skrædderstilling og syr på en jakke i Den Gamle Bys skrædderværksted.
Hestevogn i Den Gamle By
Når vejret tillader det, bumler og skrumler hestevognene gennem byen.
Bindingsværk
Fra middelalderen har bindingsværket været den almindeligste byggemetode i danske byer. Husene i Den Gamle By stammer fra byer i hele Danmark.
Aktører i samtale udenfor apoteket
Fra påske til nytår er der levende museum i Den Gamle By med aktører i dragter og roller som mennesker fra 1800-tallet.

Find genstande fra H.C. Andersens eventyr

Du kan finde vaskepladsen fra eventyret ”Hun duede ikke”, og rendestensbrættet fra ”Den standhaftige tinsoldat” og sågar fyrtøjet fra H.C. Andersens mest berømte eventyr.