opener

Erindringsformidling

Forløb i erindringsformidling

Erindringsbesøg er for små grupper af ældre med demens - for eksempel beboere fra plejehjem eller lokalcentre. Besøget er også velegnet for en familie i flere generationer. 

Læs mere her

Medarbejdere inden for ældreområdet kan deltage i kurser i erindringsformidling. Det kan være sosu-assistenter, ergoterapeuter og frivillige. Kurset varer tre timer.

Læs mere her


Glimt af genkendelse og erindringer dukker op ved besøg i erindringslejligheden

Ved at påvirke sanserne kan der dukke erindringer op hos ældre med skadet hukommelse. I et totalmiljø som Den Gamle By kan demensramte for en stund genkende og huske en svunden tid.

Læs mere her

For yderligere oplysninger

Mail: erindring@dengamleby.dk

Download brochure

Museumslærer Henning Lindberg
Telefon: +45 41 85 08 60

Museumsassistent Linda Andersen Fog
Telefon: +45 41 85 08 34

Booking

Lotte Kofod
Telefon +45 41 85 08 64 
Mail: erindring@dengamleby.dk

Henning Lindberg