opener

Materiale til besøg på egen hånd

Dejligt billede af Den Gamle By med blå himmel

Undervisningsafdelingen i Den Gamle By har udviklet en række tværfaglige materialer med opgaveark, der er differentierede efter klassetrin. Materialerne leder eleverne rundt på opdagelsesture i Den Gamle By, og henleder deres opmærksomhed på kuriøse ting og detaljer i 1800-tallets købstad.

I får baggrundsmateriale til læreren og forslag til undervisning og forberedelse af eleverne, før I besøger Den Gamle By på egen hånd. Desuden er der forslag til viderebearbejdning af emnet.


8. -10. klasse
Livet i Danmark under besættelsestiden

Et forløb med fokus på hverdagslivet og materiel kultur under besættelsen.
Kan frit hentes her

7. - 10. klasse
På opdagelse i 1800-tallets købstad
Gå på opdagelse efter fascinerende facts om fortidens liv i byerne.
Kan frit hentes her

4. - 7. klasse
På kryds og tværs i Den Gamle By

Til besøgende elever og lærere på 4.-7. årgang tilbyder vi et "gør-det-selv"-materiale om håndværk og skilte, som kan bruges under besøget.
Kan hentes frit her


1. - 3. klasse
På jagt efter historien

Tag på en udendørs opdagelsesrejse i historien for ca. 150 år siden
Kan hentes frit her


5 - 8 årige

På tur med Niels og Marie i Den Gamle By
En fortælling fra 1864 for 5-8 årige børn med en pædagog/lærer.
Kan hentes frit her