opener

Materiale til besøg på egen hånd i Den Gamle By

Dejligt billede af Den Gamle By med blå himmel

Undervisningsafdelingen i Den Gamle By har udviklet en række tværfaglige materialer. De indeholder baggrundsmateriale til læreren og forslag til undervisning og forberedelse af eleverne, før I besøger Den Gamle By på egen hånd samt forslag til viderebearbejdning af emnet.

På opdagelse i Den Gamle By

Undervisningsafdelingen har desuden udarbejdet en række opgaveark, der er differentierede efter klassetrin, som leder eleverne rundt på opdagelsesture i Den Gamle By og henleder deres opmærksomhed på kuriøse og karakteristiske ting og detaljer i 1800-tallets købstad.


Tilbud i en corona-tid - udendørs

4. - 7. klasse
Til besøgende elever og lærere på 4.-7. årgang tilbyder vi et "gør-det-selv"-materiale om håndværk og skilte, som kan bruges under besøget.
Kan hentes frit her


2. - 4. klasse

Tag på en udendørs opdagelsesrejse i historien for ca. 150 år siden
Kan hentes frit her

5 - 8 årige

Udendørs tur med Niels og Marie i Den Gamle By.
En fortælling fra 1864 for 5-8 årige børn med en pædagog/lærer.
Kan hentes frit her


På jagt efter historien

1. - 3. klasse.
På et opdagelsestogt i Den Gamle By bliver eleverne sammen med læreren ledt rundt på museet og opmærksomheden rettes via spørgsmål og tegneopgaver mod genstande og forhold i 1800-tallet, som adskiller sig fra børnenes dagligliv i dag.
Indhold: Ark til eleverne med opgaver, spørgsmål og tegneopgaver samt vejledning, noter og baggrundsviden til læreren.

Varighed: Cirka 1 time.
Pris: 175,- kr.
Materialet rekvireres på undervisning@dengamleby.dk


På kryds og tværs i Den Gamle By

4. - 7. klasse.
Materialet indeholder et historisk orienteringsløb i Den Gamle By med fokus på handel og håndværk i 1800-tallets købstæder. Eleverne ledes via spørgsmålene rundt til værkstederne på museet.
Indhold: Opgaveark til eleverne samt vejledning, noter og baggrundsviden til læreren.
Varighed: Cirka 1 time. 

Pris: 175,- kr.
Materialet rekvireres på undervisning@dengamleby.dk


På opdagelse i 1800-tallets købstad

7. - 10. klasse.
Materialet er lavet som et stjerneløb, hvor læreren med Den Gamle Bys torv som centrum sender grupper af elever ud for at løse forskellige opgaver på museet. Opgaverne omhandler boligforhold, handel og håndværk samt sanitære forhold i 1800-tallets købstæder.
Der lægges op til omtanke, diskussion og refleksion.
Indhold: Elevopgaver samt vejledning til læreren med noter og kommentarer til opgaverne.
Varighed: Cirka 1 time.

Pris: 175,- kr. Materialet rekvireres på undervisning@dengamleby.dk


Gå på opdagelse i 1700-tallet i Den Gamle By

Med opgaveark, der kan rekvireres gratis fra Den Gamle Bys undervisningsafdeling, kan 0.-5. klasser gå på opdagelse i Møntmestergårdens sale og finde fantastiske dekorationer og sjove detaljer. Studér fugleloftet, besøg herrens parykkammer og se hvad familien skal have til middag.

Opgaverne er differentieret efter klassetrin og rekvireres hos undervisning@dengamleby.dk  

Aldersgruppe: Indskoling og mellemtrin.

Fugleloftet i Møntmestergården