opener

Undervisningsforløb 0.-10. klasse

Undervisning i Den Gamle By er baseret på praktisk-æstetiske læreprocesser, som giver mulighed for sanseoplevelser, praktisk læring og direkte erfaringer ('learning by doing'), så fortiden bliver levende og historien vedkommende.

Til forløbene er udviklet tværfaglige undervisningsmaterialer, der indeholder baggrundsmateriale til læreren samt forslag til undervisning og forberedelse af eleverne og efterbearbejdning af besøget i Den Gamle By.

Kontakt Afdelingsleder Tina Houmand Mortensen på telefon 86 12 31 88 eller via undervisning@dengamleby.dk for yderligere information.


Den Gamle By tilbyder undervisningsforløb for alle klassetrin fra februar til december.

Se alle undervisningsforløb fra 0.-10. klasse

På opdagelse i Den Gamle By
- til besøg på egen hånd.

På opdagelse i Den Gamle By


Den Gamle By tilbyder særligt tilrettelagte juleforløb for skoleklasser.

Undervisningsforløb om julens historie

Hele året tilbyder museet rundvisninger på museet

Læs mere om rundvisning for grupper her.