opener

Undervisningsforløb 0.-10. klasse

Den Gamle Bys Undervisningsafdeling tilbyder en lang række aktive forløb til alle klassetrin lige fra indskolingen til 10. klasse.

Undervisning i Den Gamle By er baseret på praktisk-æstetiske læreprocesser, som giver mulighed for sanseoplevelser, praktisk læring og direkte erfaringer ('learning by doing'), så fortiden bliver levende og historien vedkommende.

Til forløbene er udviklet tværfaglige undervisningsmaterialer, der indeholder baggrundsmateriale til læreren samt forslag til undervisning og forberedelse af eleverne og efterbearbejdning af besøget i Den Gamle By.

Kontakt Undervisningsafdelingens lærere Marianne Bager eller Henning Lindberg på
telefon 86 12 31 88 eller via undervisning@dengamleby.dk for yderligere information.


Den Gamle By tilbyder undervisningsforløb for alle klassetrin fra februar til december.

Læs mere her

Rollespil om en skoledag i 1864.

Læs mere her


På opdagelse i Den Gamle By
- til besøg på egen hånd.

På opdagelse i Den Gamle By

Materialer til besøg på egen hånd i Den Gamle By. Både i juletiden og resten af året.

Materiale til besøg på egen hånd


Den Gamle By tilbyder særligt tilrettelagte juleforløb for skoleklasser.

Undervisningsforløb om julens historie