opener

Støt museet

Den Gamle By har brug for din støtte

Den Gamle By har gennem mere end 100 år givet historisk dybde og perspektiv til millioner af danskere. Men museets økonomi har altid været skrøbelig, idet det offentlige tilskud til Den Gamle By kun dækker en mindre del af omkostningerne ved at vedligeholde og drive museet.

Den Gamle By har derfor altid været afhængig af private bidrag, hvilket er blevet ekstra tydeligt her under corona-krisen.

Ifølge Ligningslovens paragraf 8 A er Den Gamle By en almenvelgørende og almennyttig institution og derfor fritaget for at betale arveafgift, ligesom loven giver mulighed for at trække donationer på op til 17.000 kr fra i skat.


Hvis du ønsker at benytte dig af skattefradrag i forbindelse med donation.

Læs mere her.

Tilgodese Den Gamle By og få muligheden for at oprette et gratis testamente.

Læs mere her.