Åbent i dag 10:00-17:00
Køb billet

Pris for velfortalt historieformidling

Erik Kjersgaard Prisen uddeles til en eller flere personer eller institutioner, der har sat historie på dagsordenen og fremmet historieinteressen i Danmark. Det kan være aktuelt eller over en årrække. 

Nominering og overrækkelse
Det er muligt at komme med begrundede forslag til prismodtagere frem til 18. august, som er Erik Kjersgaards fødselsdag. En priskomité udvælger tre nomineringer, som offentliggøres senest 15. september. Prisen overrækkes til bogfestivalen Historien Lever af Den Gamle Bys direktør, hvorefter vinderen bliver interviewet af Clement Kjersgaard.

Formål: Formålet med prisen er at fremme interessen for velfortalt historieformidling med faglig tyngde. Det være sig i bøger, radio, tv, podcasts, udstillinger, i foredrag eller på anden måde. Med æren følger 25.000 kr.

Navn: Prisen er opkaldt efter historikeren Erik Kjersgaard (1931-95), der i en menneskealder formåede at sætte historien i spil og gøre den levende. Erik Kjersgaard havde sit virke ved Nationalmuseet, Danmarks Radio og i Den Gamle By. I Erik Kjersgaards ånd lægges der ved uddeling af prisen vægt på, at prismodtageren formår at nå ud til et stort og bredt publikum.

Priskomité: Erik Kjersgaard Prisen uddeles forbindelse med bogfestivalen Historien Lever, der finder sted i Den Gamle By hvert år omkring den første oktober. Formand for priskomiteen er Den Gamle Bys direktør, Thomas Bloch Ravn, forlagsredaktør Peter Bejder samt Clement Kjersgaard.

Program for bogfestivalen