Åbner igen 10:00
Køb billet
Om den moderne plakat

Den moderne plakats fødsel
Plakater som opråb og til oplysning har eksisteret i mange hundrede år og har udviklet sig løbende siden bogtrykkerkunstens opfindelse, der i Europa fandt sted i 1400-tallet. Men det vi kalder for den moderne plakat er et langt senere fænomen, som først ser dagens lys i 1800-tallet.

Farvelitografi og ny grafisk teknik
De kunstnerisk udformede plakater gjorde så småt deres entré i 1830'erne efter at farvelitografiets fremkomst i 1827 havde åbnet nye muligheder. Udover de virkningsfulde farver kunne man med den nye grafiske teknik producere større plakater.

Kunstnerne tegnede deres motiv med litografisk kridt på papir og motivet blev derefter som en slags overføringsbillede ætset ind i den litografiske sten, der skulle bruges til tryk. Nogle kunstnere tegnede direkte på stenen. Forløbet foregik for det meste i et tæt samarbejde mellem kunstneren og den litografiske håndværker.

Videre teknisk udvikling
Plakaterne kom i forholdsvis små oplag på nogle få hundrede stykker indtil serigrafiet, hvor motivet overføres til en trykramme med lærred, kom til Danmark fra England i slutningen af 1920'erne. Med offsettrykkeriet, der tog sin begyndelse i 1960'erne trådte litografiet som teknik stadig mere i baggrunden.

Det franske og den moderne plakat
På det kunstneriske plan stod den moderne plakats vugge i Frankrig, hvor Jules Chéret (1836-1932) fra 1866 trykte store farvestålende plakater med reklamer for en lang række forlystelser på sin egen litografiske farvepresse i Paris.

Plakatens gennembrud
Men det egentlige gennembrud for plakaten som kunstnerisk objekt kom først i 1890'erne, da kunstmaleren Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), stærkt inspireret af Chérets plakater, kastede sin kærlighed på plakaten som udtryksform. Skønt hans samlede produktion af grafiske plakater begrænser sig til 28, kom de i deres særegne dynamiske linjeføring og komposition med den udprægede jugendstil til at danne skole i store dele af Europa.

Plakaten får en ny plads
Også den danske plakat kom til at ride på den bølge, der udgik fra Frankrig. Ved en udstilling på Det danske Kunstindustrimuseum i København i foråret 1896 vistes en udstilling af international plakatkunst, hvor blandt andre Toulouse-Lautrec figurerede. Udstillingen var med til at sætte fokus på den nyeste plakatstil. At plakaten nu var kommet på museum og dermed var bragt fra gaden og ind i stuen har uden tvivl medvirket til, at den opnåede en helt ny status. I overensstemmelse med denne udvikling markerer de dansk producerede plakater i 1896 en ændret holdning til mediet væk fra den anonyme plakat. I stedet signeres plakaterne nu samtidig med, at der rettes fokus på og stilles krav til deres kunstneriske kvalitet.