Åbner igen 10:00
Køb billet

Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør, CEO
Mag.art. i Dansk kultur- og lokalhistorie
Adjungeret lektor i historie ved Aarhus UniversitetPrimære ansvarsområder

 • Museale principper
 • Udvikling og strategi
 • Eksterne kontakter
 • Dansk Center for Byhistorie

 

Uddannelse

 • Mag.art. i dansk kultur- og lokalhistorie, 1985
 • Cand.phil. i historie ved Aarhus Universitet, 1980

 

Ansættelser

 • Museumsdirektør ved Den Gamle By 1996-
 • Censor i historie ved universiteterne i Danmark 1997-2002
 • Museumsinspektør og leder af Struer Museum 1987-1995
 • Kandidatstipendiat ved Københavns Universitet 1987
 • Arkivar ved Landsarkivet for Nørrejylland 1985-1986
 • Undervisningsassistent ved Aarhus Universitet 1984-1985
 • Forskningsstipendiat ved Statens Humanistiske Forskningsråd 1981-1983

Tillidsposter

 • Medlem af bestyrelsen for Boghandler Henning Clausens Fond 2021-
 • Medlem af Musikhusets Advisory Board 2019-
 • Medlem af bestyrelsen for Museum Ovartaci fra 2018-
 • Medlem af referencegruppe for Grundfos museum fra 2017-2019
 • Medlem af Viborg Museums Advisory Board fra 2016-2020
 • Medlem af bestyrelsen for Clay keramikmuseum, 2016-2020
 • Medlem af styregruppe for 100 Danmarkshistorier, 2015-
 • Medlem af bestyrelsen for Enigma - Museum for post, tele og kommunikation 2014-
 • Medlem af Kulturstyrelsens Strategiske Panel, 2013-2016
 • President i Association of European Open Air Museums, 2007-2011
 • Medlem af bestyrelsen for Association of European Open Air Museums, 2003-2007, vicepresident 2005-2007
 • Medlem af Danmarks Turistråds Visionarium, 2002-2003
 • Medlem af arbejdsgruppe under Kulturministeriet til udarbejdelse af udredning vedrørende bevaring af kulturarven, 2002-2003
 • Formand for bestyrelsen for Dansk Center for Byhistorie, 2000-
 • Formand for Foreningen af Specialmuseer i Danmark, 2000-2006 og igen 2011-2016
 • Medlem af bestyrelsen for Region Århus Fonden, fra 2004 Visit Aarhus, 2000-2006
 • Medlem af Turistpolitisk debatforum, 1999-2002
 • Formand for Århus Amts Museumsråd, 1998-2002
 • Medlem af forretningsudvalget for Århus Amts Museumsråd, 1996-1998
 • Medlem af Århus Byhistoriske Udvalg, fra 2004 Byhistorisk Fond, 1996-
 • Medlem af styrelsen for Dansk Historisk Fællesråd, 1996-1998
 • Medlem af Kulturhistorisk Råd under Miljøministeriet, 1996-2001
 • Formand for Museumsrådet for Ringkjøbing Amt, 1994-1995
 • Medlem af arbejdsgruppe under Erhvervsministeriet vedr offentligt-privat samspil, 1994-2005
 • Formand for Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, 1991-1995
 • Medlem af Kommunernes Landsforenings udvalg vedr revision af museumsloven, 1988

 

Udmærkelser

 • Ridder af Dannebrog af 1. grad 2015
 • Årets Æreshåndværker i Østjylland 2009
 • Erhverv Århus Prisen 2008
 • Adjungeret lektor i historie ved Aarhus Universitet 2002
 • Ridder af Dannebrog 2000

 

Sprog

 • Har dansk som modersmål og taler og skriver engelsk.
  Læser og forstår tysk, svensk og norsk samt en smule spansk.

 

Privat

 • Født 31. marts 1954, gift og far til to voksne børn

 

Publikationer (udvalg)
Bøger

 • Museer for folk, del af 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag, 2020
 • Tidsrejse – Guidebog for Den Gamle By 2018
 • Den Gamle By – Billedguide 2016
 • Den Gamle By. History and Future, Den Gamle By 2009
 • The Mintmaster’s Mansion. From New Copenhagen to Den Gamle By in Aarhus, Klematis 2009
 • Møntmestergården. Fra Borgergade i Nykøbenhavn til Torvet i Den Gamle By,
 • Forlaget Klematis, 2009
 • Den Gamle By. Et vindue til historien, Gyldendal 2002
 • Den Gamle By. A Window into the Past, Gyldendal 2002
 • Den Gamle By. Ein Fenster zur Geschichte, Gyldendal 2002
 • BeoRama: Idé, beskrivelse, realisering; masterplan og feasibility-study for oplevelsesmuseet BeoRama 1995
 • På sporet af Struer. Fotografier fra et jernbaneknudepunkt 1865-1994; 1994
 • Udgiverselskabet ved Struer Museum og Lokalhistorisk Arkiv Struer. En limfjordsby i historisk profil 1500-1992; 1992
 • Strejflys over Struer. Gamle billeder fra en ny by 1870-1930; Udgiverselskabet ved Struer Museums og Lokalhistorisk Arkiv 1992
 • “Den nye store radiogud”. B&O, Struer og den vide verden, Struer Museums Venner 1992
 • Digteren i Struer. Johannes Buchholtz, digterhuset og den gode lille by, Struer Museums Venner 1990
 • Håndværk og købstadsliv, Viborg 1988
 • Staten og civilisationen. Mentalitetshistoriske essays om Danmark i 1700-tallet, Århus 1984

 

Væsentligste historiefaglige publikationer (udvalg)

 • Moderne tider på museum, kildekunst. Historiske & kulturhistoriske studier – Festskrift til John T. Lauridsen 2016
 • Community and zünftig culture in Danish craft guilds, Søren Bitsch Christensen and Jørgen Mikkelsen (ed): Danish Towns during Absolutism. Urbanisation and Urban Life 1660-1848, Aarhus University Press 2008
 • Kampen om standsfællesskabet og den zünftige kultur i de danske byer 1660-1857, forelæsning i forbindelse med tiltræden som adjungeret lektor i historie ved Aarhus Universitet 28.11.02; i Land og by i Danmark i det lange 18. århundrede – og mission i Japan det 19. Tre tiltrædelsesforelæsninger. Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet 2004
 • 1900talsbyen på frilandsmuseum, Danske Museer nr 3, 2003
 • Befolkningsforhold og mentalitet, Århus. Byens Historie bd 4: 1720-1870, 1997
 • Fortiden i nutiden. Mental inerti og moralsk økonomi fra middelalderen til i dag, in Vagn Wåhlin (red): Historien i Kulturhistorien, Århus 1988
 • Oprør, spadseregange og lønstrejker i København før 1870; in Flemming Mikkelsen (red): Protest og oprør. Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985, Århus 1986
 • Historicitetens frygtelige genkomst!; in N.A.Sørensen m.fl. (red): Clio i Dallas og andre essays om kultur og historie, Århus 1985
 • Håndværk og fabriksvirksomhed i Christiansfeld; in A.Pontoppidan Thyssen (red): Herrnhutersamfundet i Christiansfeld I-II, 1984
 • Staten og civilisationen. Mentalitetshistoriske essays om Danmark i 1700-tallet, Århus 1984
 • Arbejdet mellem nødvendighed og dyd, in Den jyske historiker 26, 1983
 • Fra svendelav til fagforening. Brud eller kontinuitet?, in Arbejderhistorie 18, 1982

 

Museumsdebat og –udvikling (udvalg)

 • Sådan får vi sofaliggerne på museum. Klumme på Altinget 3. januar 2019
 • Bedøm museerne på det, de leverer. Klumme på Altinget 27. november 2018
 • Skal vi tilbage til enevælden, Mette Bock? (sammen med Mads K. Holst). Kronik i Berlingske 9. september 2018
 • Et godt museum handler om ”mig” – og noget, der er større. Kronik i Berlingske 6. januar 2018
 • Det kan nok ikke lade sig gøre (sammen med Henrik Zipsane). Kronik i Jyllands-Posten 14. januar 2017
 • Updating Den Gamle By and focusing on being an inclusive museum, i Projects of Influence, The Best in Heritage 2017
 • Fremtid i gamle håndværk. Kronik i Jyllands-Posten 2. august 2016
 • Museer som sociale igangsættere. Kronik i Jyllands-Posten 12. februar 2016
 • Skal et museum være politisk korrekt? Debatindlæg i Berlingske Tidende, 27. december 2015
 • Tyrkere og grønlændere – også en del af Danmarks historie, kronik i Kristeligt Dagblad 20. juli 2015
 • Uden fondsstøtte var det aldrig gået, kronik i Jyllands-Posten 2. juli 2015
 • Gæstearbejdernes historie er også en del af Danmarks historie (sammen med Danielle Guldmann Sekwati) Den Gamle Bys årbog 2014
 • Vi har brug for en tidssvarende terminologi til fremtidens museer, Danske Museer 3/2014
 • Den Gamle By i Aarhus har aldrig været yngre, kronik i Politiken 23. juli 2014
 • Historien venter ikke på os, Weekendavisen 2. maj 2014
 • A Museum for the Fool and the Professor, Museums, red Ida Brændholt Lundgaard og Jacob Thorek Jensen, Kulturstyrelsen 2013
 • Kulturel balance, hvis viljen er til stede (sammen med Benno Blæsild, Britta Andersen og Bent Hansen), kronik i Jyllands-Posten 12. september 2012
 • Museer kan være med til at løse sociale opgaver, kronik i Politiken 12. april 2012
 • Bæredygtighed, kvalitet, udvikling, internationalisering! Ja, naturligvis. Men hvad ligger der bag ordene, Danske Museer 3/2011
 • Mindretal er også en del af Danmarkshistorien, kronik i Politiken 17. november 2010
 • Updating Den Gamle By, contribution to the Hungarian Acta Etnografica’s volume about Open-Air Museums, edited by Dr Miklós Cseri, 2010
 • Helt almindelige menneskers helt almindelige liv, kronik i Weekendavisen 19. marts 2010
 • Museet er musernes tempel, Kronik i Information 29.december 2009
 • Managing time – in museums and in peoples minds, i Report from the 23rd Conference in Association of European Open Air Museums in Holland and Belgium in 2007, Holland 2009
 • Autenticitet og faglig troværdighed, Den Gamle Bys årbog 2008
 • Den Moderne By i Den Gamle By, Den Gamle Bys årbog 2007
 • Dette danske marginalland, Kronik i Jyllands-Posten 11. februar 2006
 • Museer skal lære at tjene penge, Kronik i Berlingske Tidende 8. april 2006
 • Den Gamle By, Danmarkshistorien og Region Midtjylland; Den Gamle Bys årbog 2006
 • Matadors og krønikens tid på frilandsmuseum, kronik i Jyllands-Posten 29. april 2005
 • Gratis adgang sætter museer i stå, kronik i Berlingske Tidende 17. september 2005
 • Historie der smager af noget; Samvirke, juli 2004
 • Kan man kassere museumsgenstande?, Historie – online, marts 2003
 • Fredning og museum må ikke forveksles, Kulturkronik i Jyllands Posten 17. juni 2003
 • New ideas in harmony with tradition. Den Gamle By as an example from Denmark; Report of the 20th conference of the Association of European Open Air Museums, Hungary 2001, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 2001
 • Levendegørelse, Den Gamle Bys årbog 2000
 • At sætte publikum i centrum, Den Gamle Bys årbog 2000
 • Behov for helhedssyn på Danmarks kulturarv, kronik i Berlingske Tidende 20. december 1999
 • Tid til fordybelse, Jyllands Postens Kulturkronik 7. april 1998
 • Tilbage til Peter Holm!, (sammen med Birgitte Kjær), Den Gamle Bys årbog 1998
 • Kaffe m.m., Jyllands Postens Kulturkronik 4. august 1998
 • Godt håndværk, kronik i Berlingske Tidende 30. december 1997
 • Et museum, der arbejder i nutiden med hensyn til fremtiden, Den Gamle Bys årbog 1996
 • Lær af Disney, kronik i Berlingske Tidende 7. september 1995

 

Læs museumsdirektørens blog
På denne blog vil jeg fortælle om, hvad der optager mig. Omdrejningspunktet er Den Gamle By, og de forskellige indlæg kan handle om, hvad der ligger bag de ting, vi gør, og hvad der inspirerer os. Indlæggene kan også være funderinger over museer og historie, ligesom de kan udtrykke holdninger til kultur- og museumspolitik.

Museumsdirektørens blog