opener

Rundvisning for grupper

Vælg mellem forskellige rundvisninger.
De varer ca. 1 time, og der er plads til max. 20 personer pr. hold.

Kontakt receptionen, hvis du vil høre om temaer ud over dem, der findes her.

Bestil senest 8 dage før på tlf. 86 12 31 88 eller på reception@dengamleby.dk 

Se priser og praktik


Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920

Rundvisningen sætter fokus på de afstemningsplakater, der blev anvendt frem mod grænsedragningen i 1920. Uanset hvor grænsen skulle trækkes i Europa efter 1. Verdenskrig, spillede afstemningsplakaterne en stor rolle, hvor der fandt afstemninger sted. De blev fremstillet i rigelige mængder og klæbet op overalt, hvor de kunne møde vælgerne ansigt til ansigt. I 1920 var de et af de mest slagkraftige massemedier til påvirkning af afstemningsresultatet.

Rundvisningen kan bestilles indtil 31. december 2020.


Håndværket i Den Gamle By

Kom tæt på håndværkets historie og nogle af de forskellige håndværksfag. Vi kigger på udvalgte bindingsværkshuse og hører om de klassiske byggefag murer, tømrer, snedker, maler og smed.

Du hører om, hvordan Den Gamle Bys egne håndværkere holder gamle teknikker i live, når de restaurerer de gamle huse og genskaber bygningsdetaljer, inventar, haver, gademiljøer og dragter, så museet fremstår historisk korrekt.

Har du speciel interesse i et konkret håndværksfag eller en tidsperiode, bedes du oplyse det ved bestillingen, så rundviseren kan tage hensyn til det.

Til erhvervsarrangementer / selskaber med bespisning kan vi tilbyde, at museets egne håndværkere fortæller. Vi tager forbehold for mulige tidspunkter. Kontakt bookingafdelingen på tlf. 4185 0844 eller mail: booking@dengamleby.dk.


Introduktion til Aarhus Fortæller

Her får du en introduktion til den store, permanente udstilling, Aarhus Fortæller og til Aarhus’ historie.

Introduktionen begynder med en 40 min. lang indføring i tankerne bag udstillingen og 1200 års byhistorie. Herefter følger rundviseren gruppen til udstillingens første rum, hvor deltagerne kan stille spørgsmål.


En tur gennem købstaden

Hvad karakteriserer en købstad i 1800-tallet? Under en rundtur til butikker og værksteder får du en spændende fortælling om en typisk dansk bys handel, told, skibsfart, dyrehold og havebrug i perioden. 

I de små hjem ser du, hvor forskelligt hverdagen kunne se ud, alt efter om beboerne var rige eller fattige. 

Den Gamle By rundvisning gennem købstaden.

1900-tallets bykvarterer

I 1927-bydelen hører du om den tid, hvor Mads Andersen Skjern kommer til Korsbæk i Matador-serien. Gademiljøet karakteriseres af benzintank, fortove, elektricitet, gavlreklamer og butiksfacader. Her er også en flot automobilforretning.

1974-bydelen er en rejse til en tid, mange kan huske. Hør om tiden omkring 1970’erne, og tankerne bag genskabelsen af detailhandelsbutikker, hjem, værksteder til håndværkere og gårdmiljøer.


Erindringslejligheden fra 1950’erne

Erindringslejligheden er indrettet som et pænt middelklassehjem fra 1950'erne. Hjemmet er ikke åbent for almindelige besøgende, da det er reserveret til forløb for ældre med demens.

Under rundvisningen hører du om de sanseoplevelser, som bringer mennesker, ramt af demens, i kontakt med erindringer fra en svunden tid, og du får en indføring i det store arbejde, der ligger bag udviklingen af formidlingen i lejligheden.


Den kongelige møntmestergård

Møntmestergården blev opført i Borgergade i København i 1683, og den tjente i generationer som bolig for kongelige møntmestre. Huset er det eneste store bindingsværkshus af sin type der er tilbage.

I stueetagen kan man opleve rummene som de kunne have set ud i 1720 med prægtige farver og imitationer. På første salen kommer man meget tæt på huset som det så ud i 1765, et højborgerligt hjem, med møbler, tapeter og farver meget lig dem, der oprindeligt prydede rummene.

Hør rundviseren fortælle om husets historie fra storhed til fald.

Møntmestergården

Kvinders og børns hverdag

Med 1800-tallets industrialisering fulgte store ændringer i kvinders og børns hverdag.

Rundvisningen giver et indblik i børns arbejde som bidrag til familiens økonomi, opdragelse, skole og sociale forhold.

På Legetøjsmuseet fortælles om børns leg og legetøj, der har været en vigtig faktor i opdragelsen til voksenlivets roller.


Sundhed og sygdom - tro og overtro

Under rundvisningen hører du om hygiejne, vandforsyning og skidt og møg i rendestenene før i tiden.

I museets apotek fra slutningen af 1700-tallet får du en fortælling om datidens medicin, som bl.a. bestod af mumiepulver. I apotekerhaven vokser de lægeplanter, som apotekeren brugte til sine medikamenter. Nogle af dem var giftige og forbundet med en overtro, der også gjaldt mange andre dele af livet på den tid.

 

Den Gamle By rundvisning - Sundhed og sygdom