opener

Telefon-material

De frivillige i den Gamle Bys telefonlaug efterlyser div. telefon-materiel til fremtidig vedligehold og udbygning af museets fungerende telefonanlæg i 1927 og 1974.

Send os gerne fotos.

Vi søger især:

•    Mønttelefoner fra 1970’erne

•    Magneto bordapparater fra 1910’erne

•    Effekter til indendørs- og udendørs telefoninstallationer

Vi forbeholder os ret til at sortere og kassere i det indsamlede materiel samt benytte det som reservedele.    

Mønttelefon