opener

Musæum

Musæum ligger i det grønne hus på hjørnet af Havbogade og Dytmærsken med indgang ad den markante portal. I begyndelsen af 1900-årene fik de fleste danske byer et museum med oldtidsfund og lokal historie.

Museerne skabte interesse for den fælles fortid og en fælles national selvforståelse. Indretningen af Den Gamle Bys Musæum er inspireret af gamle fotografier af danske museumsudstillinger. Skilte med oplysninger om de enkelte udstillede genstande er få, og belysningen er begrænset.

Datidens små bymuseer skulle have det hele med, og udstillingerne rummer derfor hele historien fra pilespidser og brændte ben over en gipskopi af guldhornene til manglebrætter, barselspotter, tekstiler og gamle gryder fra egnen. Udstillingerne virker meget kompakte og lidt tilfældige, for nytilkomne genstande måtte placeres, hvor der var plads og ikke nødvendigvis, hvor de passede rent kronologisk.

Montrerne i Musæum stammer fra en udstilling, der blev åbnet i Den Gamle By i 1926.

Museum på Bornholm, 1923.
Museum i Ringkøbing omkring 1920.

Mutter Stahlboms Hus

Huset er opført i 1675 i Storegade i Aabenraa. Huset var i Aabenraa kendt som Mutter Stahlboms Hus. Gavlhuse er typiske for de sønderjyske landsdele, og det samme er forstuen, den såkaldte diele, som er det første rum, man træder ind i.

I huset er også indrettet Posthus.

 

Hussponsor

Hussponsor for Aabenraahuset er Julemærkefonden