opener

Kronik i Dagbladet Børsen 14. november 2016

Der er profit i de danske museer

Af Thomas Bloch Ravn

Husk at museer genererer overskud, tiltrækker turister og giver samfundsværdi.

Kan museer virkelig være en overskudsforretning?

Stadig flere museer er ikke blot stillestående institutioner, men også innovative virksomheder med stor betydning for beskæftigelse, turisme, vækst og udvikling. Det ville være passende, hvis dette forhold i højere grad kunne indgå i det samlede billede af kultur som andet og mere end offentlig udgift.

Jeg tror, det kommer som en overraskelse for en del politikere og offentlige administratorer, at et museum også kan skabe vækst og udvikling. Jeg tror også, at mange har svært ved at betragte offentlige tilskud til museer som investering - og ikke bare som udgift.

Internationalt taler man om ”new business models for arts and culture”. Selv sidder jeg i et europæisk netværk, hvor vi tænker vore museer som ”heritage enterprises”, altså kulturvirksomheder eller kulturarvsvirksomheder. Det er her en vigtig pointe, at museerne ved siden af at være museer også er egentlige virksomheder, hvor ord som forretning, købmandskab, konsolidering og service ikke er fremmede. Og mange museer har i dag en omsætning, der er mange gange større end deres offentlige tilskud. Dertil skal vi huske attraktionskraften, der er uundværlig for turistøkonomien hos hoteller, restauranter, campingpladser og detailhandel.

For et par år siden foretog vi i Foreningen af Specialmuseer i Danmark en undersøgelse af forholdet mellem offentlige tilskud, egne indtægter og andre indtægter. Foreningen af Specialmuseer omfatter 15 museer, der har det til fælles, at de også er attraktive besøgsmål. Fra Arbejdermuseet til Dansk Landbrugsmuseum, fra Rosenborg til Hjerl Hede, fra Designmuseum Danmark til Den Gamle By.

I 2014 havde de 15 museer tilsammen 2,5 millioner besøgende og en samlet omsætning på 530 millioner kroner. Heraf var de 164 offentlige tilskud, 231 egne indtægter og 135 millioner kroner indtægter fra sponsorer og fonde. Altså for hver offentlig krone genererede de 15 museer en omsætning på godt tre kroner. Heraf er der naturligvis blevet betalt skat og diverse afgifter. Vi har ikke beregnet det præcise omfang heraf, men der er ingen tvivl om, at dette beløb i sig selv vil andrage mere end det offentlige tilskud. Skåret ind til benet er disse museer således helt klart virksomheder, der giver overskud for det offentlige.

Dertil kommer, at museer trækker folk til og giver omsætning og indtægt mange steder i samfundet. Her kender jeg bedst forholdene i Aarhus, og jeg skal ikke lægge skjul på, at det er en stor fornøjelse at høre århusianske hoteldirektører, detailhandlere, restauratører og campingbestyrere sige tak til byens tre store museer, Aros, Moesgaard og Den Gamle By, som tilsammen tiltrækker mere end halvanden million gæster, hvoraf en stor andel er turister udefra. For turisterne kommer jo ikke til Aarhus for at bo på hotel, men for at opleve noget, de ikke kan opleve andre steder.

Museer og kulturvirksomheder kan skabe samfundsværdi på mange andre måder, fx ved at uddanne fremtidens håndværkere. I Den Gamle By har vi således siden 1988 uddannet svende inden for fagene murer, tømrer, snedker og maler. Det sker i et frugtbart samarbejde med mestre uden for museet. Modellen er, at lærlingene tilbringer halvdelen af deres læretid i Den Gamle By og den anden halvdel hos en moderne mester ”ude i samfundet” for på den måde at medvirke til at fastholde i det mindste dele af de traditionelle håndværk i det moderne håndværk. De unge mennesker får en alsidig uddannelse, og resultaterne har været yderst tilfredsstillende med talrige medaljer til de nyuddannede svende

I et land som Danmark er det ikke muligt at drive museum uden væsentlig offentlig støtte. Det er vigtigt at slå fast. Vil man have stærke museer, må både stat og kommuner bakke markant op. Men det ville være velgørende – og klogt – hvis de offentlige systemer begynder at betragte i hvert fald nogen museer som mere end museer. Nemlig som de attraktioner og virksomheder, som de også er.