opener

Telefoncentral

I 1920'erne fik flere og flere danskere telefon. Flere af butikkerne i bykvarteret fra 1927 har fået installeret dette "nye" kommunikationsmiddel.

Besværlig telefoni i 1927

I et lokale bag Schous Sæbehus er installeret en fuldt fungerende telefoncentral. På husets tag kan man se et tagstativ, hvorfra der går ledninger til kvarterets abonnenter. 

Mindre centraler som den, man kan se i Den Gamle By, var indrettet i private hjem og blev typisk drevet som bibeskæftigelse. Denne type central fandtes på landet og i mindre byer. I de større byer havde man egentlige bycentraler med adskillige telefonistinder ansat.

I 1920'erne fik flere og flere danskere telefon
Emaljeskiltet viser at her ligger telefoncentralen.
museets gæster selv kan prøve at telefonere.
Fra tagstativet føres ledninger ud til abonnenterne.

Det var omstændeligt at telefonere i 1927. Og en telefoncentral fungerer kun, når der er en  centralbestyrer ved omstillingsbordet. Når abonnenterne skulle telefonere, skulle de først ringe op til centralen og bede centralbestyreren om det ønskede nummer.

Herefter ringede centralbestyreren op til det ønskede nummer og satte de to i forbindelse med hinanden. Når samtalen var slut, skulle man "ringe af", så centralbestyreren kunne afslutte forbindelsen på centralbordet og dermed åbne linjen for nye samtaler.

Centralpersonalet måtte ikke lytte med på samtalerne, men kunne måske ikke altid lade være.

Centralen bestyres af frivillige

Det er en fynsk gruppe af frivillige telefonmontører under Post & Tele Museum Danmark, som har hjulpet med at realisere Telefoni 1927-projektet. Post & Tele Museum har endvidere leveret en stor del af materialerne til projektet.

Post & Tele Museum

1927-telefonanlægget i Den Gamle By er realiseret i 2010 i samarbejde med Post & Tele Museum Danmark

 

Telefoncentralen bemandes af museets frivillige. Man kan være heldig at møde en centralbestyrer, der demonstrerer anlægget og lader gæsterne prøve at telefonere. 

Huset med telefoncentralen og Schous Sæbehus stammer fra Sønderborg, hvor det lå i Havbogade 29.

Bygningen, der er fra midten af 1700-tallet, er typisk for den sønderjyske landsdel med gavlen vendt ud mod gaden.

Det er typisk for den sønderjyske landsdel, at huse vender gavlen ud mod gaden