opener

Møntmestergården

Møntmestergården er enestående velbevaret, og står som fra sin glansperiode i midten af 1700-tallet i barok og rokoko i Den Gamle By.

Fint skulle det være

I barokken legede velstående borgere med illusioner, og det er Møntmestergården et enestående eksempel på. Møntmestergården er et bindingsværkshus, men omkring år 1700 blev bindingsværk umoderne. Helt i barokkens ånd fik ejeren derfor malet Møntmestergården som et florentinsk renæssancepalads i sten.

Bygningen

Den Gamle By har genopført og restaureret bygningen med anvendelse af originale teknikker og farver. Hovedparten af bindingsværk og tagværk er det originale fra 1600-tallet, mens indretning og dekorationer er fra 1700-tallet. Således fremstår Møntmestergården som den stod i sin glansperiode i midten af 1700-tallet. Forhuset består til gaden af 16 fag og er i to stokværk over en muret kælder. Facaden har to markante frontkviste og en karnap, der rækker et fag ud over Torvet. De bærende bjælkers ender er dekoreret med udskårne akantusblade.

Gårdsiden

Til gårdsiden ses trappehuset, der kom til i 1720'erne, og kort derefter fik Møntmestergården tilføjet to tilbygninger ved siden af trappehuset. Dermed fik bygningen den bredde og grundstruktur, som den har i dag. 

Indgang til Møntmestergården fra gårdsiden.
Huse fra Sjælland
Møntermestergården under opførelsen i 1999.
I regnvejr kaster vandspy en tyk stråle ned på gaden.
I 1700-tallets baroktid, blev bindingsværk umoderne, og Møntmestergården blev malet, som om det var et stenhus.
Bjælkeender udskåret som akantusblade - barokt motiv.

Hussponsor

Hussponsor for Møntmestergårdern er CAC Fonden