opener

Hjørnehus fra Ringsted

Bygningen Ringsted-hjørnehuset bliver en tilpasset rekonstruktion af en nu nedrevet etageejendom, beliggende i Ringsted. Ejendommen blev opført i sidste halvdel af 1800-tallet og kraftigt ombygget med mansardetage omkring 1910. 

Centralhotellet i Ringsted kort før nedrivningen i 1970.
Centralhotellet i Ringsted kort før nedrivningen i 1970, på hjørnet af Nørregade og Parkstræde.

Det er sjældent, at en hjørneetageejendom fra tiden omkring 1900 nedrives. Netop sådan en hjørneejendom er nødvendig på grunden over for Pouls Radio, så et troværdigt bybillede kan skabes. Ved at rekonstruere bygningen fra Ringsted kan huset modificeres, og dermed komme til at rumme hjemtagne historiske interiører.

Rekonstruktion af hus fra Ringsted

2016 var der rejsegilde på Ringsted-hjørnehuset, der er første hus i det moderne bykvarters sidste etape. Huset blev revet ned i Ringsted i 1970, men museet udvalgte alligevel huset til rekonstruktion, da det har et enkelt og klassisk udtryk med pudsede facader. En hustype, der ikke i forvejen er repræsenteret i kvarteret. Desuden spillede det ind på valget, at der på første sal er plads til at installere Aarhus Håndværkerforenings gamle laugssal fra 1931.

Det har været en vanskelig opgave at skaffe de nødvendige informationer til rekonstruktion af et nedrevet hus, idet det ifølge sagens natur hverken kan opmåles eller undersøges. Museets tegnestue skulle nærmest lægge et puslespil uden ret mange brikker. Husets oprindelige bygningstegninger er naturligvis udgangspunktet, men de viser ikke, hvordan gerichter, fodlister, døre, gulve, lofter så ud. På det område er gamle fotos bedre. Og her har Den Gamle By fået stor hjælp fra Dagbladet i Ringsted til at efterlyse og skaffe billeder af interiøret. Billederne er kommet fra personer, der er kommet i huset eller har arbejdet der, da det i sin tid fungerede som hotel. Desuden har de fortalt om farverne i huset – og de er jo vanskelige at se på sort/hvide billeder. I stueetagen indrettes tidstypiske butikker fra begyndelsen af 1970’erne, nemlig en forretning med modetøj til yngre kvinder samt en slagter og en ostebutik.