opener

Hjørnehus fra København

Hjørnehus fra København
Hjørnehus fra København (th.) der i Den Gamle By bliver kaldt Københavnerhjørnet.

Hjørnehuset stammer fra hjørnet af Provstevej 9 og Thoravej 21A i Københavns nordvest-kvarter. Det er et eksempel på et typisk hjørnehus i en dansk karrébebyggelse. Huset blev hjemtaget i 2009. Den er blevet genopført i Den Gamle By som en del af 1974-kvarteret. 

I kælderen er nu indrettet Bogcentralens Byttehjørne, et knallertværksted og spejderlokale. Rundt om hjørnet findes Jazzbar Bent J. i stueetagen. Når man går ind af hoveddøren, og op ad trappen møder man som det første  Blind mands lejlighed. En etage højere oppe ligger en børnehave.

Hjørnehusets tårntag
Hjørnehuset har et franskinspireret historicistisk tårntag, som også ses på flere af husene i Københavns nordvest-kvarter.
Hjørnehus fra København
Hjørnet af Provstevej 9 og Thoravej 21A i Københavns nordvest-kvarter umiddelbart før nedtagningen i 2009.
Husets bagside
Husets bagside med baggårds-stemning.
Husets bagside genopført i Den Gamle By
Husets bagside genopført i Den Gamle By med knallertværksted i kælderen.

Flytning og genopførelse af huset

Ved flytningen af hjørnehuset fra København har Den Gamle By benyttet en særlig teknik, der oprindeligt er udviklet af Frilandsmuseet, hvor huset skilles ad i store mur-sektioner.
  
Sektionerne er først boltet sammen og stabiliseret med stål og træplader. Herefter er de hejset ned på blokvogne og kørt til museets magasin. Denne teknik er det tætteste vi kommer på at flytte et helt hus i ét stykke. For da huset blev genopført i den moderne bydel, kom samtlige mursten nemlig til at sidde nøjagtigt samme sted, som da huset stod på sin oprindelige plads.

Ved nedtagningen af huset, blev tårntaget løftet ned i ét stykke.
Ved nedtagningen af huset, blev tårntaget løftet ned i ét stykke.
Mursektionerne stod på museets magasin
Mursektionerne stod på museets magasin indtil fundamentet i Den Gamle By var klar til, at de kunne rejses.

Indvendige bygningsdele bl.a. døre, fodlister, gulvbrædder, køkkener, trapper, radiatorer, vandrør og elkontakter, lægges også på magasin. De bygningsdele, som evt. er i for dårlig stand, rekonstrueres ud fra originalen.

Inden flytningen af et hus, er der foretaget grundig registrering og opmåling både inde og ude. Desuden er der lavet bygnings-arkæologiske undersøgelser. Når husene genopføres i Den Gamle By, samles mur-sektionerne på det nye fundament. Herefter isættes døre, vinduer og øvrige bygningsdele. Det er derfor vigtigt, at husets originale skævheder genskabes nøjagtigt, så puslespillet kan samles igen. Det kræver stor akuratesse af både håndværkere og arkitekter at forberede fundamentet til genrejsningen af mur-elementerne - hvis målene er forkerte, passer puslespillets brikker ikke!

Læs "Historien om en hjørneejendom". Artikel af stud. mag. Charlie Emil Krautwald.