opener

Hjørnehus fra Helsingør

Hjørnehus fra Helsingør har fået navneforandring til Tårnborg i Den Gamle By.

Hjørnehus fra Helsingør

Tårnborg er det statelige hjørnehus i Den Gamle Bys kvarter, som viser et snapshot fra året 1974.

Huset er en rekonstrukion efter en eksisterende bygning på hjørnet af Kongensgade og Skt. Anna Gade i Helsingør, opført i 1898. Bygningen har i Helsingør rummet mange forskellige erhverv gennem årene, bl.a. fotograf, kolonial, barber, slagter og bager.

Der er tale om et hjørnehus med tårn. En bygningstype, som kun sjældent rives ned, men som er vigtig, for at Den Gamle Bys nye bydele kan vise et repræsentativt udsnit af dansk provinsbyarkitektur fra denne periode. 

I Den Gamle By danner huset ramme om Konditori Café Bonnich, Rahbeks Minimarked, en Gynækologklinik og tre beboelseslejligheder, Skoleinspektøren, Kernefamilien og Kollektivet. Desuden er der indrettet interne faciliteter for Den Gamle By.

Ved opførelsen af huset er bl.a. de mange facadedetaljer genskabt med kunstfærdig cementstuk og pyntelige gesimser.

Hjørnehus i Helsingør
Tårnborg er rekonstrueret efter et eksisterende hjørnehus med tårn fra Helsingør.

Gamle byggeteknikker 

Da huset ikke er flyttet, men opført fra grunden som en kopi, måtte Den Gamle By "genopdage" en række gamle håndværksteknikker, som ellers forlængst er gået ud af brug.

Museets arkitekter og tømrere har således været i gang med research om hvorledes man lavede tømmersamlinger omkring år 1900, så bjælkelaget kunne blive afbundet historisk korrekt. Tilsvarende skulle murerne genopdage, hvordan man satte vinduerne i ved at "mure i knas", dvs. at vinduerne blev sat i under opmuringen og ikke bagefter, som man ellers ville gøre i nutidigt byggeri.

Historiske byggematerialer

Da huset blev opført fra grunden, stod vi imidlertid - i modsætning til de flyttede huse - på helt bar bund i forhold til en lang række byggematerialer. For at få huset til at fremstå historisk korrekt var det afgørende, at detaljer som eksempelvis synlige el- og VVS-installationer var historisk korrekte. Disse var imidlertid umulige at skaffe som nye, da de slet ikke produceres længere.

Vi indsamlede derfor gamle VVS-artikler, såsom WC'er, skyllecisterner, faldstammer, vandhaner/armaturer samt radiatorer med gamle regulatorer og termostater. Derudover gammelt el-materiel i form af afbrydere, kontakter og tavler samt ind- og udvendige telefoninstallationer.