opener

Acciseboden

Kopi af bygning fra Korsør fra ca. 1840.

Købstæderne udgjorde en selvstændig juridisk enhed, som bl.a. betød, at bønder fra landet skulle betale en særlig afgift af de varer, de bragte til byen - den såkaldte accise. Den betalte de i acciseboden, som lå ved byporten. Købstaden havde også sit eget retssystem og egne embedsmænd som borgmester og byfoged. Byens grænser var markeret med volde, mure eller - mest almindeligt - plankeværk.