opener

Renæssancehus fra Aalborg

Renæssancebygning fra Brødregyde i Aalborg er indrettet som apotek.

Renæssancehus fra Aalborg
Bygningen fra 1571 er opført af købmand Poul Pops som et fritliggende borgerhus.

Borgerhus i renæssancestil

Huset er bygget i bindingsværk i egetræ. Det nederste stokværk har krydsende skråbånd kaldet Andreaskors, som var et karakteristisk bygningstræk i sidste halvdel af 1500-tallet. Mønster pryder murværket, og de blyindfattede ruder var almindelige frem til sidste halvdel af 1700-tallet. Til gårdsiden har bygningen senmiddelalderlige stolper.

Poul Pops hus blev genopført i Den Gamle By i 1942 og indrettet som apotek.

Til gadesiden bærer udsmykkede knægte det andet stokværk - det vil sige anden etage. Mønsteret på knægtene er fligede blade fra planten akantus, der siden oldtiden er blevet anvendt som ornamentik i arkitektur. 

Læs om Apotekerhaven

Læs mere om Apoteket

Apotekets dør.

Hussponsor

Hussponsor for Apoteket er Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S