opener

Sådan flytter man et hus

I de sidste måneder af 2006 og de første af 2007 blev en stor beboelsesejendom fra Skottenborg i Viborg dokumenteret og hjemtaget til Den Gamle By. Ved flytningen til magasin anvendte Den Gamle By for første gang en teknik, hvor huset blev skilt ad i store sektioner og kørt væk på en blokvogn. Ejendommen er nu en del af Den Moderne By.

Projektchef Allan Leth Frandsen

Skottenborg 9A i Viborg
Skottenborg 9A i Viborg – forfra og bagfra – inden flytningen.
Skottenborg 9A i Viborg
Skottenborg 9A i Viborg – forfra og bagfra – inden flytningen.
Køkken fra 1920erne
Huset indeholdt velbevarede køkkener. Dette er fra 1920erne.
Køkken fra 1970erne
Huset indeholdt velbevarede køkkener. Dette er fra
1970erne.

Inden bygningen blev flyttet, foretog bygningsarkæolog Erik Bjerre Fisker og teknisk tegner Lise Kjær Gardiner fra Den Gamle Bys bygningsafdeling en grundig registrering . Den bestod både af en tredimensional og en traditionel opmåling, tegning og fotoregistrering.

Opmåling af et hus
Opmålingen af huset blev foretaget med udstyr, der kan gengive huset i en tredimensional udgave.

Den Gamle Bys bevaringsafdeling deltog også i registreringsarbejdet ved undersøgelser af farve- og tapetlag på væggene.

Farveundersøgelse
Konservatorerne lavede mange farveundersøgelser i huset.
Et facadeelement spændes sammen
Både murere, tømrere, elektrikere og smede fra Den Gamle Bys bygningsafdeling var i gang, da huset skulle demonteres. Her spænder murerne et facadelement sammen.

Derefter rykkede Den Gamle Bys tømrere ind for at fjerne bygningsdele af træ, for eksempel døre, fodlister, forsænkede lofter, gulvbrædder, køkkenborde og trapper. Omtrent samtidig blev der fjernet radiatorer, vandrør, kontakter og el-installationer til opmagasinering med videre. Undervejs kunne registreringen udbygges med de dele af huset, der lå gemt bag tapeter, under linoleumsgulve og bemaling.

Da tømrerne havde fjernet det meste, var det murernes tur. Den største udfordring var at opdele ydermurene i sektionerpå op til fire meters længde. Murene blev stabiliseret med plader på begge sider og desuden blev der monteret skinner i fugen lige under det sted, hvor der skulle løftes.

Da alt var på plads blev de otte sektioner på første sal løftet på blokvogn og kørt væk på blot en formiddag. Lige så smertefrit gik det med sektionerne i nederste etage.

Ved at hjemtage huset på denne måde har Den Gamle By sikret en høj grad af materiel autenticitet i bygningen. Ved genopførelsen vil murene se ud som de gjorde, da huset stod i Viborg – patina, småskader, indridsede navne, opmuringsmørtel og fuger vil være samme sted, som da huset stod på roden.

Facadens overetage hejses ned i store bidder
Facadens overetage hejses ned i store bidder.
Facadelementerne fra Skottenborg 9A på magasin
Facadelementerne fra Skottenborg 9A på magasin.