opener

Brændevinsbrænderi i hus fra Aalborg

Brænderiet ligger på Algades venstre side i et bindingsværkshus fra Aalborg fra cirka 1625.

Brændevinsbrænderi i hus fra Aalborg
Bindingsværkshus fra Aalborg fra cirka 1625, der åbnede i Den Gamle By i 1934 med brændevinsbrænderi, bageri og bagerbutik.

Renæssancebindingsværkshus fra cirka 1625 med enkle knægte uden udskæringer. Stammer fra Jomfru Anegade/Ved Stranden i Aalborg.
Brænding af brændevin var i midten af 1800-tallet ofte et bierhverv for nogle af byens store købmænd, men blev senere et selvstændigt erhverv.
Læs mere om Brændevinsbrænderiet

Skilt ved Brændevinsbrænderiet

Over døren til brænderiet er der indmuret et skilt fra omkring 1750, der har siddet over porten i Adelgade 78 i København. Skiltet, der er hugget i sandsten og bemalet, viser brændekedlen og brændevinsankrene. Bemærk bjørnen, der drikker af svaletønden, som er fyldt med vand. Bjørnen er med på skiltet, fordi brændevinsbrænderen hed Poul Esbjørnsen.

Skilt ved Brændevinsbrænderiet.