opener

Skole fra Kerteminde

Skole fra Kerteminde

Op ad trappen fra det lille torv ligger skolen.  Den enkle bindingsværksbygning fra 1741 er fra Strandgade i Kerteminde, hvor den udgjorde rammen om Kertemindes danske kristendomsskole. Bygningen, der blev genopført i Den Gamle By i 1935, er indrettet som en mindre købstadsskole fra midten af 1800tallet.