opener

Fedestald fra Kerteminde

Fedestalden

Staldbygningen i brænderiets gård stammer fra herregården Rørbæk ved Kerteminde, hvor den blev opført omkring 1750.  I Den Gamle By er den opført som fedestald for brænderiet.

Overskudsproduktionen fra brændingen, bærmen, var godt kreaturfoder, og derfor lå der ofte en stald til opfedning af stude i tilknytning til brænderiet. Bærmen indeholdt stadig en rest alkohol, som gjorde dyrene småfulde.

Fedestalden blev genopført i 1934 i Den Gamle By.