opener

Uldspinderi, dampvæveri og butik 1750

Huse fra Aarhus
Uldspinderiet ligger i Toldbodgade.

Huset var oprindelig en del af en stor købmandsgård, der blev opført i Vestergade 23 omkring 1750. Bindingsværkshuset i den stærke røde farve blev opført med tømmer fra renæssancen. Derfor er det af kraftig kvalitet, men også meget enkelt uden fremspring mellem stokværkene – etagerne.

I 1818 blev huset indrettet til borgerskole for børn og unge i Vor Frue Sogn, først for både drenge og piger, men fra 1847 til skolens ophør i 1890 kun en pigeskole.

Bygningen blev i 1944 genopført i Den Gamle By og fortæller om 1800-tallets uldspinderier og dampvæverier. Det var indenfor tekstilindustrien , man i Danmark så den første egentlige industrielle udvikling med anvendelse af maskinkraft omkring 1850.

Huset blev opført i 1750
Uldspinderi og dampvæveri skilt over døren til butikken.
Skiltene fra omkring 1850 i butikkens vinduer
Uldspinderiets vinduesskilte fra 1850.