opener

Toldboden fra 1750

Bygninger fra Aarhus
Toldboden er en bindingsværksbygning fra Ågade i Aarhus.

Toldboden lå oprindelig ved åhavnen, det vil sige et godt stykke op ad Aarhus Å, omtrent ud for Åboulevarden nr. 24, fordi byens havn dengang lå der. Bygningen, der var opført omkring 1750 og indrettet til toldbod i 1760'erne, lå ud til åbredden og hvilede delvis på pæle ude i vandet. Det betød, at skibene kunne fortøje ved toldboden og få deres last fortoldet. Placeringen helt ned til åbredden var vigtig, fordi skibene så kunne sejle helt ind til husmuren og fortøje der, når tolderen skulle tjekke varerne. I 1838 indviedes en ny toldbod på sydsiden af åhavnen og tættere ved åmundingen. 100 år senere i 1938 flyttede den gamle toldbod til Den Gamle By, med indretning fra 1850, der rummer udstillinger om toldvæsenets historie.

Bygninger fra Aarhus
Skiltet fortæller at det var et kongeligt Toldkammer.
Bygninger fra Aarhus
Kajen fungerer som lagerplads for pakker og tønder og for tømmer.

Hussponsor

Hussponsor for Toldboden er Støtteforeningen FHH