opener

Renæssancegården 1593

Renæssancegården fra Badstuegade
På venstre hånd i Vestergade ligger Renæssancegården fra 1593.

Købmand og rådmand Poul Pedersen Skriver opførte i 1593 en stor købmandsgård i Badstuegade i Aarhus. Genopført 1946 i Den Gamle By. I dag anvendes bygningen af Den Gamle Bys skoletjeneste og til særlige aktiviteter for børn.

Selvom kun halvdelen af gårdens oprindelige længde er bevaret i dag, er huset en fornem repræsentant for renæssancens bindingsværk.

Købmændene hørte til blandt de fineste borgere i købstaden. Under renæssancen havde købstæderne gode økonomiske forhold, og det afspejler sig i gårdens byggestil. Bindingsværket er lavet i egetræ – den foretrukne sort til bindingsværk, fordi den er solid og vindfast. Renæssancestilens fremspring mellem stokværkene er en konstruktion, der gør hver etage lidt bredere og længere end etagen under.

Renæssancegården gårdside

På gårdsiden er der adgang til rummene på første etage fra en udvendig svalegang, en såkaldt ”hængende svale”. Det er den ældst bevarede svale af den konstruktion i Danmark.

Detalje fra Renæssancegården

Knægtene med udskæringer markerer en elegant overgang fra første til anden etage i bindingsværket.

Porthammer

På porthammeren over porten har Poul Pedersen indskrevet sit navn og årstallet 1593. Han indskrev også et religiøst citat. På nudansk står der: ”Efter dig Herre længes jeg, Min Gud, jeg sætter mit håb til dig, lad mig aldrig blive skuffet”. Citatet er typisk for renæssancen, hvor det var vigtigt at vise sin fromhed. Porthamre var almindelige fra slutningen af 1500 til midten af 1700-tallet.