opener

Borgmestergården - bygningen, flytningen og historien

Ikke mange huse er pillet ned og genopført - to gange. Men det er Borgmestergården.

Renæssancegården er opført i 1597 i Aarhus. Gården flyttede først på Landsudstilling i Aarhus i 1909 og siden til  Botanisk Have som den allerførste bygning i  Den Gamle By. Huset er en typisk bolig for en velstående borgerfamilie, normalt en storkøbmand. Til gården hørte også stald og lagerbygning. Da Den Gamle Bys stifter Peter Holm opsnappede, at gården fra Christian IVs tid var blevet solgt til nedrivning, opstod tanken at indrette Landsudstillingens historiske afdeling i den truede renæssancegård. I 1908-09 blev gården grundigt registreret, nedtaget og genopført, så den på Landsudstillingen i Aarhus 1909 dannede ramme om en historisk udstilling. Man rekonstruerede gården, som  den havde set ud ved opførelsen i 1597. Landsudstillingen nærmest druknede i regn, men Borgmestergården blev en succes. De 100.000 gæster, der sommeren igennem købte billetter a 25 øre, betalte for den dyre flytning.

Borgmestergården historie
Borgmestergården lå oprindeligt på hjørnet af Immervad og Lille Torv - hvor Magasin ligger i dag. 1902.
Borgmestergårdens historie
Svalegange er fra tiden før indvendige trapper. De gav adgang til førstesalens rum.
Borgmestergårdens historie
Nedtagning af borgmestergården omkring 1908. I baggrunden skimtes det hvide palæ på Lille Torv og den tidligere bankbygning for Jysk Handels- og Landbrugsbank.
Borgmestergårdens historie
Borgmestergården på Landsudstillingen i Aarhus i 1909.
Borgmestergårdens historie
Borgmestergårdens placering på Landsudstillingen, set fra Strandvejen med Skanseparken i baggrunden.
Borgmestergårdens historie
Efter Landsudstillingen står Borgmestergården ensom tilbage på Strandvejen.
Borgmestergårdens historie
Borgmestergårdens rejsegilde i Den Gamle By
Borgmestergårdens historie
Borgmestergården efter den blev flyttet til sin nuværende placering som den første bygning i Den Gamle By, ca. 1915 .
Borgmestergården historie
Borgmestergården og pavillionen med møllen i baggrunden.