opener

Borgmestergården 1597

Borgmestergården er opført i 1597 på hjørnet af Immervad og Lilletorv og tilhørte i århundreder byens førende købmænd, heriblandt flere borgmestre - deraf navnet Borgmestergården. Borgmestergården betragtes som den bedst bevarede købmandsgård fra renæssancen, og svalegangen er fra tiden før, man brugte indvendige trapper, og de fungerede som adgangvejen til førstesalens forskellige rum. Gårdens bindingsværk er knægtbygget og med fremspring mellem stokværkene. Bindingsværket er til gaden udmuret med mursten. Bygningens skillerum og gårdsidens bindingsværk har lerklinet tavl. Udover beboelse har bygningen også rummet butik og lager.

I 1908-09 blev bygningen nedtaget og genopført på Landsudstillingen i Aarhus 1909. Bygningen blev genopført som den første bygning i Den Gamle by og den danner ramme om to udstillingsforløb.

Borgmestergården
Borgmestergårdens gårdside med svalegangen.
Porthammer
Porthammer over døren til kramboden er skåret følgende inskription: Anno Dni (domini) 1597. Herre wdi fred os bevare, oc fra wuenners (uvenners) falske snare, hielp dette iordiske at bruges maa, at vi det himelske bekome maa. Niels Chrestens. S. Citzel Persdoter

Hussponsor 

Hussponsor for Borgmestergården er Aarhus Stiftstidendes Fond