opener

Aarhus Mølle 16-1700

Huse fra Aarhus
Aarhus Mølle lå ved Aarhus Å i byens udkant.

Aarhus Mølle er en helhed af fire bygninger, som også oprindeligt lå sammen som naboer i Vester Allé i Aarhus.

Huse fra Aarhus

Aarhus Mølles stuehus

Stuehuset, der er opført ca 1700, lå ud mod Vester Allé sammen med flere af de huse, der også her omgiver det. Den markante gesims er karakteristisk for barokkens huse. Farvesætningen af det gråblå tømmer og de gule tavl med røde fuger stammer fra omkring år 1800. Danner ramme om museets kontorer.

Maltmøllen

Aarhus Mølles maltmølle

Del af Århus Møllegård fra Vester Allé, hvor bygningen lå sammen med de huse, der også her omgiver den. Opført 1782. 

Aarhus Mølle

Staldbygninger fra Aarhus Mølle

Bindingsværksbygninger fra Århus Mølle i Vester Allé, hvor de lå sammen med de bygninger, der også her omgiver dem. Bygningerne er fra 1600-tallet.

Historisk billed med Aarhus Mølle i Vester Allé
Aarhus Mølle lå ved Aarhus Å i byens udkant - men i det nuværende centrum omkring Mølleparken og Vester Allé.

I 1846 overtog den kunstinteresserede forretningsmand, Andreas Weis, Aarhus Mølle. Sammen med hustruen Bertha Weis skabte han et samlingssted i hjemmet for det aarhusianske kulturliv. Her kunne borgerskabet møde flere af landets bedste kunstnere og byens borgere musicerede i stuerne.

Efter møller Weis' død i 1889 overtog sønnen Ernst Weis møllen.  Han og fru Wilhelmine Weis blev boende i møllen, indtil hun, som den sidste døde i 1926. De testamenterede møllens bygninger til Den Gamle By.
Her blev stuehuset fra omkring 1700 genopført sammen med maltmøllen fra 1782 og de bag ved liggende staldbygninger fra 1600-tallet. Møllekomplekset stod færdigt i 1928 og huser i dag museets administration og flere værksteder.
Bygningerne er ikke åbne for publikum.

Hussponsor

for Aarhus Mølle, kostald og hestestald er STARK Vesterbro Trælasthandel.