opener

Smedjen

Beslagsmedjen stammer fra miden af 1800-tallet. Smeden fremstiller især hestesko og forskellige former for beslag.

Smeden arbejder i sit værksted i Den Gamle By.
Indimellem kan man opleve, at smeden arbejder i sit værksted, hvor der stadig bliver produceret til Den Gamle By.

Luften fra den store blæsebælg puster til gløderne i essen og forstærker varmen. Jernet skal være rødglødende for at smeden kan arbejde med det. I rummet er forskellige ambolte, der bliver brugt, når jernet hamres i form.

På væggen til højre hænger smedens øvrige værktøj som sænker, lokhamre, dorne, nageljern og snitværktøj.

Den store maskine til højre for døråbningen er en boremaskine. Ved filebænken hænger et udvalg af virkejern. Uden for smedjen ligger gammelt jern til genbrug.

Hestesko

På hjørnet af huset hænger smedens reklame for, hvor købstadens borger skulle få skoet deres heste. Hesteskoen er også forbundet med overtro: Nogle tror på, at den skal vende opad som en "lykkens port". Andre mener, at lykken ”løber ud", hvis den vender nedad. 

 

Hestesko er forbundet med overtro.
Hestesko er forbundet med overtro.
Smedens redskaber – herunder ambolt.
Smedens redskaber – herunder ambolt.

Smedens værksted

I bunden af Smedgyde ligger smedjen. Bindingsværkshuset stammer fra Øsby ved Haderslev og udstyret i smedjen er fra Vejle. Huset er genopført i Den Gamle By 1934.

Se også Kobbersmeden

Smedjen i Den Gamle By.
Smedjen i Den Gamle By.