opener

Farveriet

Bygningen er indrettet med et farveri, som det ville se ud i midten af 1800-tallet. Bønder fra omegnen kom med vadmel og uldgarn, som farveren behandlede.

Farveriet i Den Gamle By.
Farveriet i Den Gamle By.

På huset hænger farverskiltet, den sorte fane. Det var meget svært at ramme en ensartet tone i den sorte kulør og derfor blev netop den sorte fane et tegn på farverens dygtighed.

På husets gavl hænger farverens skilt udskåret i træ og malet med navnet på håndværkeren og årstallet 1846.

Der skulle bruges meget vand til farvning og skylning af garn og stoffer, og farverierne lå derfor ofte ved vandløb.

Farverens arbejde

I kulørfarveriet farvede man i store, indmurede kobberkedler eller store trækar. Over kedlerne sidder dukse, som det våde stof og garner blev vredet over. Til højre for døren ligger blåkammeret, hvor man brugte den kostbare plantefarve indigo, som betyder ”farven fra Indien”.

I husets gavl i passagen ned mod åen kan man se ind i pressekammeret med pressen, hvor det færdigfarvede stof blev presset. Til venstre ses bolteovnen, hvor jernboltene til presningen blev opvarmet. På bordet til venstre glittede, dvs. strøg, farveren blålærred, så det blev blankt. Farvestoffer og kemikalier blev opbevaret i de mange krukker på bordet til højre. I morterne ved pressen pulveriserede farveren planter og pigmenter. 

Farveriets butik

Er indrettet i et hjørnehus fra ca. 1750 fra Kannikegade, det nuværende Bispetorv i Aarhus. Huset er genopført i Den Gamle By 1916 som håndværksmuseum. Bygningen er i dag indrettet med farverens butik og stue og forskellige værksteder. 

I bogen på disken indskrev farveren de varer, bønder fra omegnen kom med. Det var vadmel og uldgarn, som skulle farves. Kunderne skyllede ofte handelen ned med en flaske brændevin, farveren havde stående på bordet i butikken.

Baglokalet er en hvidbod, hvor det indleverede stof blev opbevaret. Det færdige arbejde ligger til afhentning i reolen bag butikkens disk.

Ud over farveriets butik huser bygningen også glarmesterværkstedet, fotografens atelier og xylografens værksted.

 

Blåkammeret
I blåkammeret blev de fleste farvestoffer udvundet af planter og enkelte insekter.
Garn og stof blev indfarvet i store kobberkedler eller trækar.
Garn og stof blev indfarvet i store indmurede kobberkedler eller trækar.
I skyllevalsen blev stoffet skyllet fri af overskydende farvestoffer.
I skyllevalsen af træ blev stoffet skyllet fri af overskydende farvestoffer.
Farveriets butik og andre håndværk
Farveriets butik og andre håndværk ligger ved siden af i et hjørnehus fra Aarhus.

Bindingsværkshus fra Aalborg

Farveriet ligger i et bindingsværkshus fra Aalborg 1650. I Aalborg lå den med gavlen mod Mørups Plads. Genopført i Den Gamle By 1928. 

Farveriet i Den Gamle By.
Farveriet i Den Gamle By.