opener

Avistrykkeriet

Da aviserne begyndte at blive udbredt i Danmark omkring år 1800, opstod der flere trykkerier, og omkring 1850 var der trykkerier i de fleste købstæder.

Trykkerikontoret er indrettet som et avistrykkeri fra midten af 1800-tallet. Kontoret er indrettet i et rum med bemalinger fra ca. 1750. Rummet er altså ældre end huset, hvilket skyldes, at de fleste interiører i Den Gamle By ikke oprindeligt hørte sammen med de huse, de nu er indrette i. Kisten blev brugt til værdifulde genstande og papirer.

Bogstav for bogstav

I håndsætteriet satte typografen avisen. Først lagde han bogstaverne ned i en vinkelformet ramme – vinkelhagen. Tekstrækkerne fra vinkelhagen samlede han i den firkantede trækasse kaldet ”skibet.” Flere skibe blev samlet til en avisside, og så kunne den trykkes. Et omfattende arbejde, men avisen fyldte kun 4 sider hver dag.

Når avisen var sat, blev den trykt med en håndpresse. Teksten blev presset over på papir ved hjælp af et håndsving. Når papiret havde været i trykkemaskinen, tørrede det på en snor under loftet.

Trykkeriet udgav også bøger, men trykkeren levede af den daglige avis. Købstadens trykkeri sørgede for, at dagens avis udkom i mange eksemplarer til byens borgere.

 

Trykkeren kunne selv støbe sine typer – små og store bogstaver – i ildstedet. Ofte købte han dog færdige typer.

Avistrykkeri i provinsen

Aalborg Stiftstidende var en af de første rigtige provinsaviser. Avisen udkom første gang i 1767 med titlen ”Nyttige og fornøjelige Jydske Efterretninger.”

Avistrykkeriet

Trykkeriet ligger i et bindingsværkshus i Brostræde. Huset fra 1800-tallet er en overskydende del af Aarhus Mølle komplekset, der ligger i Aagade i Den Gamle By.

Læs mere

Hussponsor

Hussponsor for Avistrykkeriet er Stibo A/S.

Avistrykkeriet i Den Gamle By.
Avistrykkeriet i Den Gamle By.