opener

Toldboden

Toldboden blev opført omkring 1750 i Aarhus og fungerede som toldbod fra 1760’erne frem til 1809. Boden lå oprindeligt et godt stykke op ad Aarhus Å, fordi byens havn dengang lå der.

Toldbodens placeringen helt ned til åbredden var vigtig, fordi skibene så kunne sejle helt ind til husmuren og fortøje der, når tolderen skulle tjekke varerne. I 1809 flyttede Toldvæsenet ned til den nuværende havn ved åens udmunding. Derfor mistede boden sin oprindelige funktion.

Toldkontoret

I toldkontoret kan du se, hvordan toldbetjentene arbejdede i 1760’erne. Ved skrivepultene registrerede betjentene de varer, der kom til købstaden med skib. Kontoret havde åben dag og nat – nattevagten kunne sove på sofaen. I vejerboden blev varerne vejet, så tolden kunne fastsættes.

Toldbodens vejerbod

I Toldbodens vejerbod blev varerne vejet, så tolden kunne fastsættes. Her opbevarede man også varer, der ikke kunne tåle at stå udendørs, indtil de blev afhentet af byens købmænd. Toldbodens kajplads tjente som lager for de mere robuste varer.

 

Toldbodens skilt
Toldbodens skilt
Toldkontoret hvor toldbetjentene arbejdede i 1760'erne
Toldkontoret hvor toldbetjentene arbejdede i 1760'erne

Tæt på vandet

Toldboden er genopført i Den Gamle By 1938 med kontor og vejerbod, hvor tolderne registrerede og vejede varerne.

Læs mere

Toldboden i Den Gamle By.
Toldboden i Den Gamle By.