opener

Julen i byrummet 1927 og 1974

Af Jesper Bækgaard

Julen i Den Gamle By er en tradition og et kardinalpunkt på museumsåret. Museets 25 interiører, der fortæller julens historie er allerede veludviklet og konsolideret. Derimod har der ikke været meget jul i gaderne i Den Gamle By. Af den simple årsag, at julen ikke blev fejret udendørs før 1900. Men med Den Moderne By får museet mulighed for at vise julen i gaderummet, og med henblik på det, har vi gennemført nedenstående undersøgelse af julen i gaderne og butikkerne i Den Moderne Bys to skæringsår, 1927 og 1974.

Granguirlanderne lægger tag over gaden. Esbjerg, 1973. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Julen i 1927

Kildematerialet til undersøgelsen af julehøjtiden i byrummet 1927 er 20 forskellige aviser fra danske byer i november og december 1927. Første konklusion er dog, at billedmaterialet er yderst sparsomt. Derimod er der fine beskrivelser af jule-festlighederne på gaderne og især i butikkerne.

Juleudstillinger – Butikkerne skyder julen i gang

Det helt centrale element i byrummets juleudsmykning i 1927 var juleudstillingerne i butiksvinduerne. Butikkernes arrangementer i de store oplyste ruder var det helt store trækplaster og tilløbsstykke for byens borgere.
Butikkerne ’åbnede’, eller rettere afslørede, deres juleudstillinger søndag d. 4. december om eftermiddagen. Men butikkerne havde ikke åbent på denne søndag. Til trods for at ingen kunne begynde deres juleindkøb denne dag, var der en kødrand af mennesker foran de oplyste vinduerne med de sirligt opstillede varer. Det vidner om juleudstillingernes tiltrækningskraft på byens indbyggere og om den status juleudstillingerne havde som den vigtigste markør for julens komme.
Fælles for butikkernes juleudstillinger var, at der var fuld knald på de elektriske lamper og farver, at de indeholdt nisser og juleskilte og endelig at de havde en kunstfærdig og massiv udstilling af butikkens salgsvarer:

”Butikkerne straaler som Eventyrhaver fulde af kostelige Skatte” (Nykøbing Falster Tidende, 1927)

”..og samtidig brød et skarpt elektrisk Lys ud fra Butiksvinduerne over hele Byen. Det var et flimrende, glitrende Lyshav” (Odsherreds Avis, 1927)

Juleudstilling i et købmandsvindue i 1919 i Assens. Foto: Assens Lokalhistorisk Arkiv.

”Butikkernes Juleudstilling er Gadens Julelys. De tændtes nu ét efter ét i Aarets mørkeste Maaned” (Silkeborg Avis, 1927)

”Nu kommer Julen snart igen, det varer ikke længe, jeg ser de første Nissemænd i Vinduerne hænge” (Skive Folkeblad, 1927)”’

Billige Julegaver’, ’Køb Deres Julekort her’ – ’Kom og smag min Juleost’, ’En stor Julegave for smaa Penge’ – saaledes skriger skiltene med de røde Nisser ud mod Gadernes endeløse Rækker af Mennesker” (Social-Demokraten, 1927)

”Alt hvad Butikkerne rummer, var for en Gangs Skyld taget ned af de Hylder, hvor de til dagligt stuves hen og derved unddrages Publikums Blikke, og arrangeret i mægtige Udstillinger, der ofte omfattede Butikkerne i hele deres Dybde..” (Aarhus Stiftstidende, 1927).

Juletræssalg på Bispetorv i Århus, 1928. Foto: Århus Lokalhistorisk Samling.

Byens torve

Udover butiksvinduernes lyshav ved juletid, var byens torve et af de steder, hvor julen var synlig. De store juletræer prægede byrummet ved juletid i 1927. Træerne var forsynede med elektriske lys, og det var omkring disse juletræer Frelsens Hær spillede og samlede ind til samfundets trængte sjæle. Traditionen med juletræer og Frelsens Hær går tilbage til begyndelsen af 1920erne.

Byens torve var derudover hjemsted for en omfattende juletræshandel igennem hele december måned. Der er talrige eksempler på, hvorledes torvepladser blev omformet til grønne plantager i takt med, at et stort antal juletræshandlende slog sig ned på torvet med deres sortiment af juletræer.
  
”..og i den sidste Uge har Domkirken, hvor en meget stor Del af Juletræshandelen i Aarhus foregaar, været omgivet af grønne Graner, saa at kun Kirkens Indgange er fri” (Aarhus Stiftstidende, 1927)

Endelig var der i de sidste dage op i mod jul ofte ande- og gåsemarked på torvene.

Gran i gaden!

Nyt i 1920erne var, at der blev pyntet med gran udendørs ved juletid. Der findes flere eksempler på, at butikker i 1927 udsmykkede deres facader med granguirlander med elektriske lys. Guirlanderne hang i buer langs butiksfacaderne og havde en lysende stjerne som fængende pynt. At granudsmykningen hang langs en butiksfacade - og ikke på tværs af gaderne mellem butikker - harmonerer fint med den generelle tendens i forhold til juleudsmykningen af byrummet i 1927: Det var et anliggende for den enkelte handlende og den enkelte butik at sprede julestemning i julemåneden. Det blev altså ikke varetaget kollektivt af handelsstandsforeninger og gadeforeninger, som tilfældet var senere i det 20. århundrede.

Juleudsmykning med granguirlander i Ryesgade i Århus, 1925. Foto: Århus Lokalhistorisk Samling.
Herretøjsforretning med granudsmykning i Esbjerg. Kilde Vestkysten, 1927.

Sprællemandssælgere i gaden

Et sidste markant træk ved julen i byrummet, er sprællemandssælgere i gaderne. I skarp kontrast til det glitrende lyshav og de overdådige vareudstillinger fra butikkerne, står avisernes beskrivelse af samfundets svageste ved juletid. Forhutlede børn der solgte sprællemænd, lirekassemænd og kvinder i laser, der især i december måned forsøgte at tigge en skilling fra byens borgere, var en del af julens udtryk i gaderne i 1927.

Nyttige gaver, købt lokalt

1927 var et år med økonomisk krise. Arbejdsløsheden var høj, lønningerne blev reduceret og året blev kaldt et nedgangs- og et nedskæringsår. En konsekvens af dette ses i tidsånden i 1927. Betoningen af billige, nyttige gaver og lokale, danske varer frem for udenlandske varer købt i hovedstaden er tydelig. Sparsommelighed, nyttighed og lokalpatriotisme var ansete dyder i julen 1927 og parolen synes at have været: Køb dansk, køb i din by og køb ting der er billige og nyttige.

Granguirlander, juletræer og travlhed i Nykøbing S. i 1970erne. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Nykøbing-Rørvig.

Julen i 1974

I modsætning til 1927 viste det sig mere overkommeligt at finde billedforlæg for julen i 1974. Ved arkivbesøg 14 forskellige steder i Danmark fremkom således ikke mindre end 92 billeder fra juletiden i begyndelsen af 1970’erne. Dette billedmateriale har sammen med aviser fra 1974 dannet kildemateriale for undersøgelsen. Grundlæggende er forskellen mellem juleudsmykningen i 1927 og 1974 ganske iøjnefaldende.

Kort sagt kan forskellen beskrives ved, at julen i 1974 er flyttet massivt ud i gaden. Elektrisk lys og farvestrålende figurer lyste byrummet op og sammen med granguirlanderne overdækkede de gaderne til en sand tunnel af julelys.

Granguirlandernes tid

Det klart mest distinkte træk ved byernes juleudsmykning i 1974 er granguirlander med elektriske lys, ophængt på tværs af gadeforløbet. Dette ses i 13 af de 14 byer i billedmaterialet. Granguirlanderne fra by til by adskilte sig imidlertid betragteligt fra hinanden i form og udstyr. Nogle byer havde traditionelle, enkle og ægte granguirlander. Enten blot granguirlander med lys hængt i buer, eventuelt suppleret med grove granhjerter og granstjerner som pynt. Andre byer havde langt mere moderne guirlander. Her var guirlanden ikke af ægte gran, men lavet af kunststof eller plastik. Og som pynt var der ophængt farverige og lysende stjerner, hjerter, snekrystaller eller lanterner i glas, plastik eller metal.

I 1974 var det tydeligt, at juleudstillingerne i butiksvinduerne havde mistet nyhedens interesse. I stedet var det julebelysningen i gaderne, der modtog avisernes opmærksomhed. I 1974 var det gadens oppyntning og belysning, der i folks bevidsthed indikerede, at julen var nær. Strøgforeninger og handelsstandsforeninger, og ikke den enkelte butiksindehaver, varetog nu ansvaret for, at det illuminerede byrum blev en realitet.

Kunstig gran, plastikpynt og julelys i Søndergade, Århus, 1972. Foto: Den Gamle By.

Udover granguirlanderne på tværs af gaderne, bestod udsmykningen i byrummet også af gran andre steder. Gran på butiksfacader, gran snoet på master og juletræer med lys på butikkernes baldakiner var karakteristisk i 1974.

Juleklistermærker og nisser i vinduerne, Tordenskjoldsgade, Århus, 1975. Foto: Helmer Laursen/Den Gamle By.
Handelsgaderne er fyldte i dagene op imod jul, Skive først i 1970’erne. Foto: Skive Byhistoriske Arkiv.

Jul i vinduerne – mekanik og tradition

De enkelte butikkers vinduesudstillinger til jul modtog ikke meget opmærksomhed i avisspalterne. Billedmaterialet viser dog, at der var masser af jul også i butiksvinduerne i 1974. Materialet viser endvidere, at variationen i butiksudstillingerne var ganske stor. Nogle butikker havde traditionel julepynt med kringler og æbler i røde snore i vinduerne, andre havde glitrende julekugler og nisser i alle afskygninger. Atter andre havde mere moderne udsmykning med mekaniske nisselandskaber og ruderne klistret til med kommercielle juleklistermærker.

Liv i gaderne – julemænd og lykkehjul

I 1927 er København det eneste eksempel på, at julemanden viste sig i gaderne. Julemanden var i 1927 ikke en figur, der almindeligvis blev levendegjort i byerne. I 1974 var julemanden derimod ofte at se i gaderne. Han uddelte godter og tog imod ønsker fra børn, og i hans følge var et optog af nisser og et orkester, der spillede julens sange.

.”Julemanden og hele hans familie gjorde deres for at sætte et festligt præg på dagen, og postorkestretspillede tappert en række kendte julemelodier” (Vestkysten, 2. dec. 1974).

Julemanden og juleoptog var med andre ord blevet en fast del af juletraditionen ihandelsgaderne i 1974. Især syntes den sidste søndag før jul at have været den storedag for særarrangementer og liv i gaderne.
  
Et andet element, der er nyt i julemåneden anno 1974, er forskellige typer af julelotterier etableret af byens handelsstandsforeninger. Julelotterierne gik ud på, at man ved køb i en række forretninger fik lodsedler og herved deltog i konkurrencen om forskellige præmier. I Vejle opstillede strøgforeningen et stort lykke(h)jul, som kunderne kunne satse deres spillepoletter ved. Spillepoletter fik man ved køb i én af de forretninger, der var med i strøgforeningen.

Lotterier og lykkehjul vidner om, at handelsstandsforeningerne var særdeles kreative og pågående for at få kunder til at gøre deres juleindkøb i netop deres butik og i netop deres by. Argumentationen var ikke, som i 1927, sparsommelighed, nyttighed og lokalpatriotisme. Snarere var det udsigten til hurtige gevinster og gratisgaver, der skulle friste den massekonsumerende forbruger i 1974.

Ophængning af julepynt over Algade i Skive
i begyndelsen af 1970erne. Foto: Skive Byhistoriske
Arkiv.
Juletræer på baldakinen i Vejle, 1972. Foto: Vejle Byhistoriske Arkiv.

Sammenfatning – julen i 1927 og 1974

I 1927 var det centrale juleelement i gaderne juleudstillingerne i butiksvinduerne. Butiksvinduerne var forsynet med masser af elektriske – evt. kulørte - lamper, nisser og et kunstfærdigt og meget omfattende display af butikkernes varesortiment.

Derudover var butiksvinduerne ofte forsynet med juleskilte med nisser på, der opfordrede til at købe lokalt, købe dansk og købe nyttigt. Butikkerne kunne være dekoreret med granguirlander med elektriske lys langs butiksfacaden. I gaderne solgte forarmede børn sprællemænd og viste dermed, at julen langt fra kun var fryd og gammen.

I 1974 var det vigtigste element i juleudsmykningen de lysende granguirlander på tværs af gaden – enten af plastik eller ægte gran. Hjerter, stjerner, snekrystaller eller lanterner var tidstypisk udsmykning. Juletræer med elektriske lys var ofte placeret oven på butikkernes baldakiner og master blev pyntet med snoet gran. Nisser, julekugler, kringler, klistermærker og mekaniske udstillinger pyntede i butikkernesvinduer. Og i gaderne kunne julemanden og et nisseoptog glæde børn med gaver og sange.

Kildemateriale

Aviser 1927

Vejle Amts Folkeblad (nov.-dec. 1927)
Skive socialdemokrat (nov.-dec. 1927)
Skive Folkeblad (nov.-dec. 1927)
Næstved Tidende (nov.-dec. 1927)
Nykøbing Falster Socialdemokrat (nov.-dec. 1927)
Silkeborg Avis (nov.-dec. 1927)
Svendborg Avis (nov.-dec. 1927)
Vestkysten (Esbjerg) (nov.-dec. 1927)
Morsø Folkeblad (nov.-dec. 1927)
Frederikshavns Avis (nov.-dec. 1927)
Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby (nov.-dec. 1927)
Odsherreds Avis (nov.-dec. 1927)
Assens Amtsavis (nov.-dec. 1927)
Hjørring Social-Demokrat (nov.-dec. 1927)
Århus Stiftstidende (nov.-dec. 1927)
Jyllandsposten (nov.-dec. 1927)
Socialdemokraten (nov.-dec. 1927)
BT (nov.-dec. 1927)
Berlingske Tidende (nov.-dec. 1927)

Aviser 1974


Vejle Amts Folkeblad (nov.-dec. 1974)
Frederikshavns Avis (nov.-dec. 1974)
Fyns Amts Avis – Svendborg Avis – Sydfyns Tidende (nov.-dec. 1974)
Vestkysten (nov.-dec. 1974)

Arkivbesøg

Frederikshavn, Skive, Nykøbing Mors, Hjørring, Vejle, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Assens, Svendborg, Maribo, NykøbingFalster, Næstved, Nykøbing, Sjælland