opener

Gynækologklinik

Gynækologklinikken sætter behandling af kvinder og kvinders livsvilkår i 1974 i centrum.

Lægesekretærens kontor - anno 1974 indrettet med
Lægesekretærens kontor - anno 1974. Klinikken blev indrettet i tidens mest moderne stil, hvor den orange farve er gennemgående.

Speciallæge Ib Windfeld drev sin klinik i Kolding fra 1974 til 2004. Lægesekretær Jette Jensen var ansat i hele perioden. Efterfølgende overtog Den Gamle By al inventaret, der er karakteristisk for lægeklinikker i 1970'erne.

Før Ib Windfeld etablerede sin klinik måtte praktiserende læger henvise kvinder til indlæggelse på Kolding Sygehus. Der var hårdt brug for en lokal privatpraktiserende gynækolog til aflastning af sygehuset, for de kvinder der ikke behøvede en hospitalsseng.

Gynækologklinikken behandlede blandt andet: barnløshed, graviditetsundersøgelser, urinvejsinfektioner, forstadier til cancer, blødningsforstyrrelser, hormonbehandling, kønssygdomme, udskrabninger og ukomplicerede livmoderhalsbetændelse. Klinikken foretog IKKE ambulante aborter.

Gynækologs venteværelse 1974 med askebæger og dameblade
Patienterne måtte i 1974 ryge i venteværelset – det blev siden hen ikke tilladt. Patienterne kunne læse i Dameblade og Kolding Folkeblad. Anders And var der også af hensyn til dem, som havde børn med.
Undersøgelsesværelse hos gynækolog 1974
I undersøgelsesværelset foregik både undersøgelser og behandlinger af kvinderne. Bag forhænget kunne man klæde om.

Tårnborg

Tårnborg er det store hjørnehus i det moderne bykvarter fra 1974. Her kan man blandt andet besøge et konditori og en gynækologpraksis. Kom indenfor i de tre lejligheder hos kernefamilien, et kollektiv samt hos en enlig kvindelig skoleinspektør.
Det statelige hjørnehus med tårn er en rekonstruktion af et eksisterende hus i Helsingør fra 1898.