opener

Spejderpatruljelokaler for Maori-troppen

Ca. 80.000 danske børn og unge var spejdere i 1974. I spejderbevægelsen fik børn og unge mulighed for at opleve sammenhold, fællesskab, samarbejde, kommunikation, lejrliv, naturkendskab og konkurrencer. 

Drongo som var tilknyttet Maori-troppen
Blandt KFUM-spejderne var i 1974 Drongo- og Kiwi-patruljerne, som var tilknyttet Maori-troppen.

I Den Gamle By har vi indrettet to spejderpatruljelokaler i Københavnerhjørnets kælder. Ved særlige lejligheder kommer lokalerne til at danne ramme om forskellige aktiviteter i samarbejde med de århusianske spejdere, museets levende museum og museets skoletjeneste. 

Spejderne i Den Gamle By vil være tværkorpslige i deres arbejde, hvilket vil sige at der er fokus på spejderaktiviteter og kerneværdier, som er kendetegnende på tværs af spejderkorpsene i Danmark. Spejderne har gennem tiden holdt til i hytter, menighedshuse eller kælderlokaler i private ejendomme, skoler eller kirker.

Ca. 80.000 danske børn og unge var spejdere i 1974. I spejderbevægelse
Kiwi-patruljens spejderpatruljelokaler i Den Gamle By.
Spejder aktivitet er at lave binde knob
Knobtavlen hænger på væggen.

Spejderbevægelsen i udvikling

Det Danske Spejderkorps (DDS) og KFUM-spejderne blev grundlagt omkring 1909-10 med udgangspunkt i den engelske spejderbevægelse. Drenge og piger var ivrige efter at komme ud i naturen, lære at klare sig selv og indgå i patruljesystemet, hvor de fik lov til at planlægge de fleste aktiviteter selv, uden konstant overvågning af voksne.

Spejderbevægelsen voksede i den første halvdel af 1900-årene, men i 1960'erne oplevede spejderkorpsene i Danmark tilbagegang i medlemstallet. Det førte til en omlægning af bevægelsens opbygning; eksempelvis blev tropsførere flere steder til gruppeledere, der blev skåret ned på eksercits og march, og Det Danske Spejderkorps blev slået sammen med Det Danske Pigespejderkorps. Spejderbevægelsen blev igen interessant for ungdommen.

Drongo- og Kiwi-patruljer

Blandt KFUM-spejderne var i 1974 Drongo- og Kiwi-patruljerne, som var tilknyttet Maori-troppen. De to patruljer var begge aktive inden for korps- og divisionskonkurrencer, bl.a. i disciplinerne knob, signalering, pioneering og orientering. Patruljerne blev nedlagt for ca. 10 år siden, men nu genopstår de i nye omgivelser i Den Gamle By.