Åbent i dag 10:00-16:00
Køb billet

Vil du være dansk eller tysk? Dilemmabaseret forløb om de nationale spørgsmål i Slesvig i 1920

Målgruppe: 8.–10. klasse + gymnasie
Varighed: 2 timer
Fag: Dansk, historie, samfundsfag og tysk
Pris: 1.300,-

Der skal være valg om placeringen af grænsen mellem Danmark og Tyskland i 1920. Det er et dilemma. Vil du og din familie være dansk eller tysk?

Det er kun omkring 100 år siden, at den sydligste del af Jylland blev genforenet med Danmark, og Den Gamle Bys undervisningsteam har i anledning af genforeningens 100-års jubilæum udarbejdet et undervisningsforløb, der fører eleverne tilbage i tiden. Gennem et dilemmabaseret forløb introduceres eleverne til Slesvigs historie og afstemningen i 1920, hvor grænsen mellem Tyskland og Danmark skulle fastlægges på baggrund af en folkeafstemning. Eleverne skal på baggrund af fire familiers historier forholde sig aktivt til og diskutere nationalitetsspørgsmålet og afstemningen.

Første del af forløbet er en sanselig rundvisning i Den Gamle Bys 1920’er kvarter, hvor eleverne føres tilbage til 1920’ernes Danmark.

Anden del foregår i et forsamlingslokale, hvor eleverne i fire grupper sættes i rolle som familier i og omkring datidens Flensborg. Hver gruppe får en familiehistorie med forskellige socioøkonomiske og kulturelle baggrunde og bevæggrunde, som har indflydelse på deres valg. Eleverne præsenteres for de forskellige argumenter og overvejelser som familierne gør sig samt kildemateriale i form af agitationsmateriale, som personerne ville have mødt forud for afstemningen. Med udgangspunkt i kilderne, familiehistorierne og deres dilemmaer skal eleverne beslutte, om deres familie stemmer dansk eller tysk. Dette skal præsenteres fra mødelokalets talerstod, hvor hver gruppe fremlægger en brandtale på 3-5 min., der inddrager deres overvejelser og synspunkter. Slutteligt stemmer hver enkelt elev på vegne af deres familie.

Efter afstemningen er der dialog og refleksion over forløbet og resultatet af afstemningen.

Praktisk information

Kontakt os på e-mail

Ring til os hverdage 10-17

Formål
  • Eleverne lærer historie på en nærværende måde.
  • Gennem den dilemmabaserede tilgang, bliver eleverne involverede i vedkommende problematikker, og de kommer til at dykke ned i egne følelser og nationalitetsforståelser.
  • Eleverne får mulighed for at diskutere komplekse emner, der ellers kan være svære at forholde sig til.
  • Eleverne tilegner sig værktøjer til i fremtiden at kunne forholde sig til nationalitetsspørgsmål, identitet, propaganda, landegrænser, historiebevidsthed, relationen mellem fortid, nutid og fremtid og meget mere.