opener

Konference
Museer som inkluderende læringsrum

Som afslutning på et flerårigt projekt, ”Inklusion – Viden og oplevelser for ALLE”, der er forløbet som et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum og Den Gamle By, afholder vi en en-dags konference torsdag 5. september – se venligst den vedhæftede indbydelse.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

I folkeskolen i dag bliver flere og flere børn med forskellige indlæringsvanskeligheder eller diagnoser integreret i klasserne, og det giver nogle udfordringer i forhold til undervisningsdifferentiering og de faglige krav, der stilles til eleverne. 

I projektet har vi søgt at kombinere vores erfaringer på de to museer fra undervisningsforløb for almen-klasser med erfaringer fra forløb med specialklasser.

Vores problemstilling i det aktuelle projekt er:

Kan vi lave undervisningsforløb i Den Gamle By og på Naturhistorisk Museum for alle elever – fra det meget intellektuelt og bogligt begavede barn til barnet med sproglige problemer, indlæringsvanskeligheder eller en diagnose som autisme, ADHD eller andet – således at forløbet giver læring og tilpas udfordring til alle elever.

Det ville glæde os meget at se dig til konferencen, og du er meget velkommen til at videregive indbydelsen til andre personer, der kunne have faglig eller personlig interesse i projektet.

Læs indbydelsen her.

Med venlig hilsen

 

Marianne Bager
Leder af Undervisningsteamet

Tel.: +45 86 12 31 88
Mob.: +45 41 85 08 40

mb@dengamleby.dk