opener

Danmark i 1800-tallet

Gårdskarle ved vandmøllen

Historie-forløbet er fleksibelt og kan tilpasses den enkelte lærers undervisning i 1800-tallets historie. Med udgangspunkt i klassens kilder og Den Gamle By som ikke-tekstlig kilde sammensætter læreren og Den Gamle Bys Undervisningsafdeling i fællesskab et forløb. 

Valgfrie fokusemner kan være

  • Demokratiets fødsel
  • Industrialisering
  • Borgerskabet
  • Købmandsaristokratiet
  • Kvinders liv og uddannelse
  • Udvandring
  • Børn og barndom
  • Boligforhold
  • Sundhed og ernæring.

Undervisningen foregår som dialogbaseret rundvisning på små hold, som gruppearbejde og i plenum. Eleverne er aktivt deltagende både i samspil med museets underviser, med aktørerne i museets levendegørelse, med egen lærer og med hinanden.

Fag i gymnasieskolen

Henvender sig til fagene historie, almen studieforberedelse og historie-dansk-opgaven (3 timer).
Op til 30 elever.

Pris og varighed

Forløbet varer 3 timer (2 moduler).

Pris per klasse for oplæg, rundvisning og workshop: 1.200 kroner inkl. moms (pr. 1. august 1.500,- kr.) + entré.
Elever på ungdomsuddannelserne på gymnasietrin har fri entré.
Elever på HF-enkeltfag, VUC, gymnasial supplering og lignende får 50 procents rabat på entréprisen.
Studerende ved højskoler og andre ikke-kompetencegivende uddannelser får 20 procents rabat på entréprisen.

I kan knytte historieforløbet sammen med museologi-forløbet. I så fald har undervisningsafdelingen forslag til opgaver, fremstilling af plancher, udstilling og diskussionsemner. Kontakt museet.